Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Október 2023
Kúpnopredajná zmluva
163/2023
160,00 € Ladislav Dubas, Havaj 17, 090 23 Havaj Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
28. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00083/2023
157,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Oľga Kijovská. P. Horova č.9, 08001 Prešov
1. Marec 2024
Zmluva č. 01/NPK151/2024 o nájme nebytových priestorov
39/2024
156,25 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce ADOS HELKA + MH, s.r.o., Komenského 124/5, 068 01 Medzilaborce
29. September 2023
Nájomná zmluva
158/2023
147,84 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
9. Február 2023
Zmluva o dielo na servis zdvíhacieho zariadenia č. 1001-2023
17/2023
145,91 € P&P SERVIS, s.r.o., Ohradzany 223, 067 22 Ohradzany Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00074/2022
144,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Marta Prigancová, Popradova 254/2, 068 01 Medzilaborce
17. Máj 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnioti
89/2023
144,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Rastislv Senaj, Duchnovičova 558/66, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00129/2022
142,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Marián Koťuch, Májová 736/20, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00051/2023
130,50 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Kačúrová, Duchnovičova 475/15, 068 01 Medzilaborce
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00067/2023
130,50 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Slavomíra Prokopčaková, gen. Svobodu 128/13, 068 01 Medzilaborce
3. Júl 2023
Mandátna zmluva číslo: 1/2023
108/2023
130,00 € B & B PZS s.r.o., 067 45 LIESKOVEC Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
29. Január 2024
Zmluva o refundácií osobných nákladov za vykonávanie ekonomickej a mzdovej agendy na rok 2024 ZoRON-002/2024
27/2024
127,22 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Obec Krásny Brod
26. September 2022
Zmluva o dielo
139/2022
120,00 € Edusteps, Karpatská 754/8, 089 01 Svidník Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
26. September 2022
Zmluva o dielo
138/2022
120,00 € Edusteps, Karpatská 754/8, 089 01 Svidník Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00089/2022
117,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jozef Hrisenko, Mierová 951/97, 068 01 Medzilaborce
17. Apríl 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľniosti
53/2023
116,00 € Ing. Peter Choma, Sama Chalupku 2762/8, 085 01 Bardjov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
27. Január 2023
Zmluva o refundácií osobných nákladov za vykonávanie ekonomickej a mzdovej agendy na rok 2023 ZoRON-002/2023
9/2023
115,62 € Obec Krásny Brod Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00076/2022
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Helena Prejsová, Švermova 188/6, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00077/2022
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jana Džulová, Komenského 125/7, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00078/2022
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Renáta Hošalová, Partizánska Lupča 263, 032 15 Partizánska Lupča