Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00088/2022
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jozef Jalč, Dobrianskeho 90/75, 068 01 Medzilaborce
22. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00090/2022
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Štefan Dura, Duchnovičova 578/106, 068 01 Medzilaborce
25. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00094/2022
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Emil Weichpart, Dobrianskeho 69/35, 068 01 Medzilaborce
25. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00093/2022
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jozef Harbist, Mierová 729/73, 068 01 Medzilaborce
26. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00098/2022
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Helena Varcholová, kpt. Nálepku 439, 068 01 Medzilaborce
29. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00100/2022
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Michal Mikita, Partizánska 12, 080 01 Prešov
23. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00103/20223
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Černegová, Borov 102, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00143/2022
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Helena Repčíková, Habura 145, 067 52 Habura
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00145/2022
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Milan Blišák, gen. Svobodu 129/15, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00126/2022
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ladislav Štim, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00150/2022
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Elšiková, kpt. Nálepku 464/66 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00015/2023
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Viera Niežňanská, Vásclavského 365/22, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00034/2023
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Eva Solejová, Duchnovičova 584/118, 068 01 Medzilaborce
25. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00129/2023
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Centrum sociálnych služieb GARDEN, Ptičie 158, 066 01 Humenné
28. Apríl 2023
Zmluva č. 23/2464/0005 [ 207462] o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET
63/2023
108,00 € ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00007/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Vladimír Bejda, kpt. Nálepku 400/57, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00002/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Zlata Baničová, Internátna 63, 974 04 Banská Bystrica
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00003/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ľubica Vargová, Budimír 154, 044 43 Budimír
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00006/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Mudráková, Dargovských hrdinov 9, 066 01 Humenné
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00014/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mgr. Dana Bubnárová, kpt. Nálepku 401/69, 068 01 Medzilaborce