Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2019-58/02
106/2023
926 072,00 € Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
24. Apríl 2023
Kúpna zmluva
57/2023
780 000,00 € E.C.A., spol. s r.o., Komenského 3, 984 01 Lučenec Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. September 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: KZP-PO4-SC431-2021-68/BYB2
127/2022
554 655,02 € Ministerstvo životného prostredia, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
10. August 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2019-56/34
112/2022
407 575,44 € Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
3. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 71 ods. 6 zákona o so
11/2023
303 384,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
13. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rozpočtový rok 2023
21/2023
303 384,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Kamjana, n.o., Komenského 151/18, 068 01 Medzilaborce
13. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo IROP-Z302091CWD6-91-108
102/2023
234 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
8. August 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 01/08/ 2022
133/2023
233 960,01 € BAUMAN stavby, s.r.o., Lúčna 2616/5, 066 01 Humenné Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
17. August 2022
Záväzné zmluvné podmienky realizácie predmetu zákazky
113/2022
203 759,26 € BAUMAN stavby, s.r.o., Lúčna 2616/5, 066 01 Humenné Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 1/2022
106/2022
200 000,00 € Kovostroj, a.s. Medzilaborce, Mierová 297/11, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
8. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo číslo : 4905.3062005MZA
134/2023
164 901,18 € EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
29. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt
243/2022
156 306,77 € Ministerstvo investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR, Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
29. Marec 2023
Zmluva o dieolo č. 4905.3062005MZA
33/2023
136 767,60 € EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
26. Október 2023
Zmluva o zverení majetku mesta Medzilaborce do správy č. 2/2023
175/2023
123 996,59 € Základná škola Dunovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
12. Júl 2022
Kúpna zmluva 1/2022
100/2022
120 000,00 € AGRATECH, s. r. o., Mlynská 1347, 09301 Vranov nad Topľou Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
4. Máj 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. IROP-Z-302021J710-222-13 zo dňa 18.09.2019
68/2022
118 392,49 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizáci SR Mesto Medzilaborce
20. Október 2023
Záväzné zmluvné podmienky realizácie predmetu projektu
170/2023
112 147,79 € Rastislav Mucha RAMSTAV, Laborecká 57, 066 01 Humenné Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
6. Apríl 2022
Záložná zmluva č. 700/157/2018
50/2022
106 938,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Medzilaborce
22. December 2022
Kúpna zmluva
2022/230
105 504,00 € MEDIXRAY, s.r.o., Hollého 23, 921 01 Piešťany Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č.1/2023
14/2023
105 504,00 € MEDIXRAY, s.r.o., Hollého 23, 921 01 Piešťany Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce