Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: KZP-PO4-SC431-2021-68/BYB2
127/2022
554 655,02 € Ministerstvo životného prostredia, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
10. August 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2019-56/34
112/2022
407 575,44 € Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
17. August 2022
Záväzné zmluvné podmienky realizácie predmetu zákazky
113/2022
203 759,26 € BAUMAN stavby, s.r.o., Lúčna 2616/5, 066 01 Humenné Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 1/2022
106/2022
200 000,00 € Kovostroj, a.s. Medzilaborce, Mierová 297/11, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
29. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt
243/2022
156 306,77 € Ministerstvo investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR, Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
12. Júl 2022
Kúpna zmluva 1/2022
100/2022
120 000,00 € AGRATECH, s. r. o., Mlynská 1347, 09301 Vranov nad Topľou Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
4. Máj 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. IROP-Z-302021J710-222-13 zo dňa 18.09.2019
68/2022
118 392,49 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizáci SR Mesto Medzilaborce
6. Apríl 2022
Záložná zmluva č. 700/157/2018
50/2022
106 938,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Medzilaborce
22. December 2022
Kúpna zmluva
2022/230
105 504,00 € MEDIXRAY, s.r.o., Hollého 23, 921 01 Piešťany Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č.1/2023
14/2023
105 504,00 € MEDIXRAY, s.r.o., Hollého 23, 921 01 Piešťany Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
12. Júl 2022
Kúpna zmluva 1/2022
101/2022
88 800,00 € Biuro Uslug Technicznych Krzysztof Nowicki, ul. J hr Potockeho 97, 38-423 Lezany, Poľská republika IČO : Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
6. Október 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie zo dňa 02.02.2022
143/2022
75 000,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mestský športový klub SPARTAK Medzilaborce
16. December 2022
Zmluva o dielo
2022/226
70 041,20 € MIRSH, s.r.o., Ptičie 181, 067 41 Ptičie Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
20. Január 2023
Zmluva číslo 308/1/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2023
3/2023
60 000,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mestský športový klub SPARTAK Medzilaborce
23. August 2022
Zmluva o dielo
114/2022
31 126,52 € Eurovia SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
6. Apríl 2022
Rámcová zmluva o zneškodnení odpadu č. 15//124/Z/20
52/2022
24 000,00 € Chemkostav, a.s. Mesto Medzilaborce
9. September 2022
Zmluva o dielo
120/2022
21 600,00 € Stavoprojekt, s.r.o., Jarková 31, 08001 Prešov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
6. Apríl 2022
Záložná zmluva č. 700/158/2018
51/2022
19 838,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Medzilaborce
29. December 2022
Dodatok č. 9 k nájomnej zmluve
244/2022
14 400,00 € Kamjana, n.o., Komenského 151/18, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
26. Apríl 2022
Zmluva o dielo
58/2022
Doplnená
10 320,00 € Perun Elektromobility, s.r.o. Mesto Medzilaborce