Centrálny register zmlúv

Obec Vyšná Jablonka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácií
2024/071
0,00 € Ministerstvo financií SR Obec Vyšná Jablonka
30. Január 2024
Dohoda o odstúpení od kúpnej zmluvy
Dohoda
0,00 € Obec Vyšná Jablonka Alexander Hapšták
13. November 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
1/20224
0,00 € FÚRA,s.r.o Obec Vyšná Jablonka
1. December 2023
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
D O H O D A č. 23/35/010/118
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Obec Vyšná Jablonka
28. September 2023
Úrazové poistenie
5190063156
10,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Obec Vyšná Jablonka
28. September 2023
"Podpora udržania pracovných návykov - PUPN"
23/35/054/800
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Obec Vyšná Jablonka
12. September 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 54/O-23
54/O-23
0,00 € Audit Accounting, s.r.o. Obec Vyšná Jablonka
18. August 2023
Úrazové poistenie
5190063149
10,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Obec Vyšná Jablonka
18. August 2023
Podpora udržania pracovných návykov _ PUPN
23/35/054/750
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Obec Vyšná Jablonka
9. August 2023
Zmluva o výpožičke
KRHZ-PO-VO-369-004/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Vyšná Jablonka
14. Júl 2023
ZMLUVA č. 1026/2023/OPR o poskytnutí dotácie
ZMLUVA č. 1026/2023/OPR
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Vyšná Jablonka
26. Máj 2023
Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie - opatrenie č. 2 Aktivácia a zaškolenie ZUoZ
Dodatok č.1 k dohode č.: 23/35/054/359
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Obec Vyšná Jablonka
3. Máj 2023
Zmluva č. 1423 414 o poskytnutí dotácie
1423 414
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Vyšná Jablonka
24. Apríl 2023
Úrazové poistenie
5190060112
0,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Obec Vyšná Jablonka
24. Apríl 2023
Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie - opatrenie č. 2 Aktivácia a zaškolenie ZUoZ
23/35/054/359
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Obec Vyšná Jablonka
3. Marec 2023
Príloha č. 4 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu
Príloha č.4
0,00 € FÚRA,s.r.o Obec Vyšná Jablonka
3. Marec 2023
Poistenie majetku
6 624 854 669
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Obec Vyšná Jablonka
12. Január 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
9936944237
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Vyšná Jablonka
11. Január 2023
Dohoda č. 23/35/012/01
Dohoda_Obec_Vyšná_Jablonka_§12_-_2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Obec Vyšná Jablonka
16. December 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Dodatok 1/2023
0,00 € FÚRA,s.r.o Obec Vyšná Jablonka