Centrálny register zmlúv

Obec Buzica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Jún 2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
18/2022
0,00 € VSE Obec Buzica
29. Jún 2022
Zluva o Elektronickej službe Business24
B_24
0,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Obec Buzica
29. Jún 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
22/2022
0,00 € VSE Obec Buzica
29. Jún 2022
Návrh Zmluva o dielo - ZŠ Buzica Odstránenie havarijného stavu sociálncyh zariadení
23/2022
0,00 € Syssle technology s.r.o Obec Buzica
30. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
24/2022
0,00 € Progrant, s.r.o Obec Buzica
4. August 2022
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochr. os. údajov
2022-ZO11443
0,00 € EuroTRADING s.r.o Obec Buzica
5. September 2022
Zmluva o sprac. os.údajov "mOBEC"
27/2022
0,00 € T-MAPY s.r.o Obec Buzica
19. September 2022
Zmluvy o bežných a balíkových účtoch
29/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Obec Buzica
22. September 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
31/2022
0,00 € KOSIT EAST s.r.o Obec Buzica
24. Október 2022
Príkazná zmluva č. VO
32/2022
0,00 € Komunál - Servis , s.r.o Obec Buzica
28. Október 2022
Dohoda č. 22/41/010/73
33/2022
0,00 € UPSVaR Obec Buzica
1. December 2022
Dohoda č. 22/41/012/83
22/41/012/83
0,00 € UPSVaR Obec Buzica
1. December 2022
Dohoda podľa §12
22/41/012/85
0,00 € UPSVaR Obec Buzica
2. December 2022
39/2022
N20200120008D03
0,00 € IA MPSVaR SR Obec Buzica
14. December 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
40/2022
0,00 € DEUS - Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Obec Buzica
23. December 2022
Zmluva o dielo - Stavebné práce ČOV Buzica
41/2022
0,00 € Swietelsky-Slovakia s.r.o Obec Buzica
30. December 2022
Zmluva o poskytnutí NFP Wfif pre Teba II
44/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Buzica
10. Január 2023
Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva v oblast VO
45/2022
0,00 € MARBU - VO 1 s.r.o Obec Buzica
19. Január 2023
Dodatok k Dohode č. 22/41/012/83
1/2023
0,00 € UPSVaR Košice Obec Buzica
17. Február 2023
Dodatok č.2 k zmluve o pskytnutí NFP
KZP-PO4_SC441-2019-53/AVV8
0,00 € Ministerstvo ŽP SR SIEA Obec Buzica