Centrálny register zmlúv

Obec Buzica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Jún 2022
Zmluva o úvere
555/CC/22
Doplnená
759 000,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Obec Buzica
24. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k úverovej zmluve
10/2023
759 000,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Obec Buzica
2. November 2022
Zmluva o dielo - dobudovanie základnej infraštruktúry v obci Buzica
342022
452 947,36 € STRABAG s.r.o Obec Buzica
27. Jún 2022
Zmluva o úvere
559/CC/22
Doplnená
50 000,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Obec Buzica
30. August 2023
Zmluva o dielo Hygienické zariadenia - Buzica
24/2023
Doplnená
24 117,05 € TaK s.r.o Obec Buzica
5. Apríl 2023
Kúpna zmluva
8/2023
20 692,00 € SWAM servis s.r.o Obec Buzica
2. Máj 2023
Zmluva o dielo - Oprava strechy (Nákupné stredisko)
11/2023
17 050,00 € Bodnár -Tető Kft. Obec Buzica
25. Január 2023
Wifi pre Teba
2/2023
15 000,00 € NITRANET s.r.o Obec Buzica
26. Marec 2024
Zmluva o dielo "Sanácia čiernych skládok v obci Buzica
10/2024
14 500,00 € TaK s.r.o Obec Buzica
19. September 2022
Kúpna zmluva
30/2022
10 362,00 € Rímskokatolícka farnosť Povýšenia Sv. Kríža, Buzica Obec Buzica
9. August 2022
Zmluva o poskytnutí poradenských služieb
26/2022
10 062,00 € DOEL-SK s.r.o. Obec Buzica
30. August 2023
Kúpna zmluva
27/2023
Doplnená
8 797,44 € Ladislav Hiblár - Elektromontáž s.r.o Obec Buzica
30. August 2023
Kúpna zmluva
26/2023
Doplnená
5 196,48 € Ladislav Hiblár - Elektromontáž s.r.o Obec Buzica
9. August 2023
Kúpna zmluva
21/2023
4 500,00 € Imrich Džuga Obec Buzica
7. September 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
28/2022
1 430,00 € AUDIT-LD s.r.o Obec Buzica
23. November 2022
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu VO "Skvalitnenie bývania pre obyv. MRK "
36/2022
1 200,00 € ABYS Slovakia, s.r.o. Obec Buzica
15. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančného daru
35/2022
1 100,00 € Laserkov a.s. Obec Buzica
15. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
22/2023
1 000,00 € Košický samosprávny kraj Obec Buzica
27. Jún 2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
18/2022
0,00 € VSE Obec Buzica
29. Jún 2022
Zluva o Elektronickej službe Business24
B_24
0,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Obec Buzica