Centrálny register zmlúv

Obec Družstevná pri Hornáde

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. August 2023
Zmluva o dielo č. 3175/2023 na zhotovenie projektovej dokumentácie
3175/2023
69 696,00 € ISPO spol. s. r. o., inžinierske stavby Obec Družstevná pri Hornáde
31. Júl 2023
Zmluva o nájme bytu
3/2023 NB
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Andrea Orosová
28. Júl 2023
Zmluva o nájme bytu
2/2023 NB
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Žabková Katarína
28. Júl 2023
Zmluva o dielo - rekonštrukcia a modernizácia ZŠ
Zmluva o dielo - vypracovanie žiadosti o NFP v rámci Programu Slovensko
Doplnená
2 040,00 € MEDIINVEST Consulting, s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
24. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 10/2023 Malá Vieska
10/202 Malá Vieska
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Anna Jendrušáková
4. Júl 2023
Dodatok č. 2/2023 k Zmluve o spolupráci č. 1063/2021 zo dňa 23.11.2021
Dodatok č. 2/2023
9 979,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Družstevná pri Hornáde
30. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
1/2023 NB
Doplnená
215,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Mariana Králiková
30. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
26/2023
18,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Peter Grešš
23. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 4/2023 Tepličany
4/2023 Tepličany
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Viera Kováčová
1. Jún 2023
Dodatok č.1 k dohode č. 22/41/054/896
Dodatok č. 1 k dohode č. 22/41/054/896
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. Máj 2023
Poistná zmluva číslo: 9127004331 Dodatok č. 4
9127004331 Dodatok č. 4
5 304,81 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Družstevná pri Hornáde
29. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci N20230522024
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IMPLEA) Obec Družstevná pri Hornáde
23. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 9/2023 Malá Vieska
9/2023 Malá Vieska
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Ján Kaleja
19. Máj 2023
MANDÁTNA ZMLUVA
Mandátna zmluva
15 990,00 € Ing. Pavol Oravec Obec Družstevná pri Hornáde
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 8/2023 Malá Vieska
8/2023 Malá Vieska
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Jana Vlčková
4. Máj 2023
ZMLUVA o prenájme informačných a reklamných tabúľ č. KE16/2023
KE16/2023
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde MASLEN s.r.o.
28. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 7/2023 Malá Vieska
7/2023 Malá Vieska
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Róbert Danko
26. Apríl 2023
Dohoda číslo 23/41/054/909 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
23/41/054/909
Doplnená
2 053,80 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Družstevná pri Hornáde
26. Apríl 2023
DOHODA Číslo 23/41/054/415 - § 54 "Podpora udržiavania pracovných návykov"
23/41/054/415
Doplnená
923,94 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Družstevná pri Hornáde
11. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 6/2023 Malá Vieska
6/2023 Malá Vieska
0,00 € Cyril Šedo Obec Družstevná pri Hornáde