Centrálny register zmlúv

Obec Družstevná pri Hornáde

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. August 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu
1/2019
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Roland Tazsej
17. August 2022
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu
383/2015-8
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Igor Žabka
16. August 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu
159/2016-10
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Stanislav Kenteš
16. August 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu
159/2016-18
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Ivan Lauko
16. August 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu
1/2018
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Peter Striko
16. August 2022
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. 4 zo dňa 19.04.2022
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. 4 zo dňa 19.04.2022
0,00 € AGRATECH s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
16. August 2022
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. 2 zo dňa 19.04.2022
Dodatok š. 2 ku kúpnej zmluve č. 2 zo dňa 19.04.2022
0,00 € AGRATECH s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
10. August 2022
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. 1 zo dňa 19.04.2022
1
Doplnená
0,00 € AGRATECH s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
1. August 2022
Dodatok č. 6 k zmluve o nájme bytu
159/2016-15
0,00 € Mgr. Katarína Smolková Obec Družstevná pri Hornáde
1. August 2022
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu č. 159/2016-8
159/2016-8
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Obec Družstevná pri Hornáde
1. August 2022
Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu č. 39/2018-5
39/2018-5
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Obec Družstevná pri Hornáde
1. August 2022
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu č. 4/2020
4/2020
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Obec Družstevná pri Hornáde
1. August 2022
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu č. 2/2020
2/2020
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Obec Družstevná pri Hornáde
1. August 2022
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu č. 3/2020
3/2020
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Obec Družstevná pri Hornáde
29. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 6/2022 Malá Vieska
6/2022 Malá Vieska
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Vladimír Gotthardt
15. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 5/2022 Malá Vieska
5/2022 Malá Vieska
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Mgr. Ivan Daňko
7. Júl 2022
Zmluva o nájme bytu
1/2022
134,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Matúš Trojčák
30. Jún 2022
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo GUR000068
0,00 € NOVICOM s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
29. Jún 2022
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Z20221457_Z
Z20221457_Z
0,00 € ŠTÝL EU s.r.o. SERVIS DpH, s.r.o., r.s.p
15. Jún 2022
Zmluva o úvere č. 538/CC/22
538/CC/22
100 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. SERVIS DpH, s.r.o., r.s.p