Centrálny register zmlúv

Obec Družstevná pri Hornáde

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 10/2022 Malá Vieska
10/2022 Malá Vieska
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Marta Štofková
8. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 7/2022 Tepličany
7/2022 Tepličany
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Verona Bogdanovská
14. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 9/2022 Malá Vieska
9/2022 Malá Vieska
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Radoslav Sivák
14. November 2022
DOHODA č. 22/41/012/24 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v HN
22/41/012/24
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Družstevná pri Hornáde
11. November 2022
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
Zmluva o dielo
3 720,00 € MEDIINVEST Consulting, s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
10. November 2022
Poistná zmluva číslo: 9127004331 Dodatok č. 3
9127004331 Dodatok č. 3
5 183,81 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Družstevná pri Hornáde
2. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 8/2022 Malá Vieska
8/2022 Malá Vieska
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Margita Izakovičová
25. Október 2022
Príkazná zmluva č. VO/24/03/2022/PL
VO/24/03/2022/PL
300,00 € Komunál - Servis, s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
25. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
2022/059
62,70 € Obec Družstevná pri Hornáde FILIA nezisková organizácia
25. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 7/2022 Malá Vieska
7/2022 Malá Vieska
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Alžbeta Krafčíková
20. Október 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu
6/2020 - NB
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Eva Jarčušková
20. Október 2022
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu
383/2015-10
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Anna Kostúrová
20. Október 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu
159/2016-35
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Jan Faktor
20. Október 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu
159/2016-34
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Jana Dupejová
20. Október 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu
159/2016-33
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Daňko Stanislav
20. Október 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu
159/2016-32
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Zuzana Horváthová Smaržová
20. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku Centra voľného času
3438/2022
1 254,00 € Obec Kostoľany nad Hornádom Obec Družstevná pri Hornáde
10. Október 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu
5/2020 NB
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Jarčuška Marcel
10. Október 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu
28/2017-9
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Kuchar Radovan
10. Október 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu
159/2016-26
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Matejová Janka