Centrálny register zmlúv

Obec Sady nad Torysou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. December 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku(hrobového miesta)
244L
33,00 € Adriána Kupková Sady nad Torysou
5. Január 2024
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
244K
33,00 € Zmetáková Anna Obec Sady nad Torysou
19. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
3/2024 INT
33,00 € Alžbeta Kaľuhová Obec Sady nad Torysou
19. Január 2024
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
13
33,00 € Helena Keruľ Kmecová Obec Sady nad Torysou
2. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
5/2024
33,00 € Vladimír Presuľ Obec Sady nad Torysou
9. Február 2024
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku(hrobového miesta)
204
33,00 € Marián Šoffa Obec Sady nad Torysou
26. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD Byster
7/2024 INT
33,00 € Monika Bujňaková Obec Sady nad Torysou
26. Február 2024
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
1Z
33,00 € Monika Bujňaková Obec Sady nad Torysou
2. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
86/2022 INT
33,33 € JAZERO n.o. Sady nad Torysou
27. Apríl 2023
PZP-H1-poľnohospodárske a lesné traktory, vozidlá na prevoz včelstiev
2408967942
48,00 € Generali poisťovňa Sady nad Torysou
13. Február 2023
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
3/2023
50,00 € Súkromné centrum voľného času Benjakovce Sady nad Torysou
20. Júl 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku(hrobového miesta)
137
66,00 € Soňa Fixová Sady nad Torysou
4. Máj 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov KD
26/2022
70,00 € Ing. Anton Ivan Sady nad Torysou
11. Máj 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov KD
33/2022
70,00 € Jaroslav Jaško Sady nad Torysou
23. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD
78/2022 INT
70,00 € Jana Košková Sady nad Torysou
18. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD
84/2023 INT
70,00 € Gabriela Bruníková Sady nad Torysou
12. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD
2/2023 INT
70,00 € Martin Osif Sady nad Torysou
24. Február 2023
Prenájom nebytových priestorov - KD
7/2023 INT
70,00 € Vladimír Guzi Sady nad Torysou
17. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - KD
8/2023 INT
70,00 € Košková Jana Sady nad Torysou
13. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD
31/2023 INT
70,00 € Milan Myjavec Sady nad Torysou