Centrálny register zmlúv

Obec Šemša

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/5/15/2024
20,00 € Obec Šemša Július Halás
25. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/9/8/2024
20,00 € Obec Šemša MUDr. Iveta Turlíková
6. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/8/17/2024
20,00 € Obec Šemša Helena Golianová
8. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/1/38/2024
20,00 € Obec Šemša Magda Mancáková
26. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/2/11/2024
20,00 € Obec Šemša František Varga
26. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/7/5/2024
20,00 € Obec Šemša František Varga
27. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/4/7/2024
20,00 € Obec Šemša Viktória Hrutkaiová
27. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/4/9/2024
20,00 € Obec Šemša Alžbeta Grosošová
8. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/7/1/2024
20,00 € Obec Šemša Ervín Kudlík
13. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/11/10/2024
20,00 € Obec Šemša Edita Jasaňová
10. Apríl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/10/12/2024
20,00 € Obec Šemša Galina Ačaiová
22. November 2023
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve
69/2023
27,80 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Šemša
29. Máj 2023
Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
33/2023
40,00 € OZ-Pomoc psíkom na východnom Slovensku Obec Šemša
1. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/2/6/2023
40,00 € Obec Šemša Ľudmila Cimermanová
11. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/4/1/2023
40,00 € Obec Šemša Vincent Seman
10. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/4/3/2024
40,00 € Obec Šemša František Baščan
17. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/2/1/2024
40,00 € Obec Šemša Marta Kožejová
17. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/5/2/2024
40,00 € Obec Šemša Marta Kožejová
6. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/8/18/2024
40,00 € Obec Šemša Helena Golianová
27. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/5/17/2024
40,00 € Obec Šemša Alžbeta Grosošová