Centrálny register zmlúv

Obec Šemša

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/7/8/2024
40,00 € Obec Šemša Ervín Kudlík
31. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
32/2022
70,00 € Obec Šemša MAS RUDOHORIE o.z.
7. Február 2023
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2018-01-15vs4
11/2023
72,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Šemša
1. August 2023
Hromadná licenčná zmluva
50/2023
80,40 € SOZA Obec Šemša
8. September 2022
Licenčná zmluva
27/2022
90,00 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Šemša
22. Jún 2022
Darovacia zmluva
15/2022
100,00 € ŽIDOVO PAŠLISKO - pozemkové spoločenstvo Obec Šemša
23. December 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva č. 16/2020
40/2022
180,00 € MMPR, s.r.o. Obec Šemša
3. Apríl 2023
Darovacia zmluva
26/2023
200,00 € ŽIDOVO PAŠLISKO - pozemkové spoločenstvo Obec Šemša
4. September 2023
Dodatok č. 18 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
59/2023
247,27 € Obec Jasov Obec Šemša
20. Jún 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
13/2022
300,00 € Obec Šemša KOVSTAV - Ing. Zuzana Kováčová
22. Jún 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
14/2022
300,00 € Obec Šemša treexin s.r.o.
30. September 2022
Darovacia zmluva
29/2022
300,00 € Ubrbariát Šemša-pozemkové spoločenstvo Obec Šemša
30. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
17/2022
1 000,00 € Obec Šemša Šemša v pohybe
30. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
25/2022
1 000,00 € Fond na podporu umenia Obec Šemša
25. Január 2023
Zmluva o dielo č. 120123-1
8/2023
1 300,00 € Diervilla spol s.r.o. Obec Šemša
6. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
11/2022
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Šemša
2. Máj 2023
Zmluva č. 1423258 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
30/2023
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Šemša
25. Marec 2024
Zmluva č. 1424246
21/2024
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Šemša
13. Marec 2023
Zmluva o dielo č. 060323-1
20/2023
1 500,00 € Project Consult, spol. s r.o. Obec Šemša
25. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
18/2022
1 700,00 € Obec Šemša Kolkársky klub Šemša