Centrálny register zmlúv

Obec Šemša

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
E/6/8/2024
10,00 € Obec Šemša Alžbeta Bučková
17. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/3/2/2024
10,00 € Obec Šemša Marta Kožejová
17. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/2/8/2024
10,00 € Obec Šemša Marta Kožejová
27. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
E/5/1/2024
10,00 € Obec Šemša Alžbeta Grosošová
3. Júl 2023
Dodatok k poistnej zmluve
45/2023
9,03 € Union poisťovňa, a. s. Obec Šemša
20. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/1/3/2023
5,00 € Obec Šemša Jolana Nemcová
10. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/1/15/2024
5,00 € Obec Šemša František Baščan
8. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/2/24/2024
5,00 € Obec Šemša Ervín Kudlík
15. November 2023
Dodatok k poistnej zmluve č. 3
68/2023
3,02 € Union poisťovňa, a. s. Obec Šemša
15. Marec 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
22/2023
2,80 € LÚČ - Domov sociálnych služieb Šemša Obec Šemša
15. August 2022
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
23/2022
2,52 € LÚČ - Domov sociálnych služieb Šemša Obec Šemša
23. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. UVTOS-04500/34-SA-2022
6/2023
2,10 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Obec Šemša
13. Máj 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
12/2022
1,00 € Obec Šemša Pavol Jurov
1. Júl 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
20/2022
1,00 € KB house, s.r.o. Obec Šemša
4. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
16/2022
1,00 € WMC NETWORK, s.r.o. Obec Šemša
25. Júl 2022
Darovacia zmluva
21/2022
1,00 € Slovak Telekom a.s. Obec Šemša
29. Júl 2022
Zmluva o dodávke z verejného vodovodu
22/2022
1,00 € Obec Šemša Ing. Ladislav Andrejanin
23. August 2022
Dodatok č. 3 k zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
24/2022
1,00 € Domov dôchodcov Poproč Obec Šemša
27. September 2022
Zmluva o bežnom účte
28/2022
1,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Šemša
27. Október 2022
Príkazná zmluva
31/2022
1,00 € Regionálne združenie obcí Košice - okolie Obec Šemša