Centrálny register zmlúv

Obec Voľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní servisných služieb, údržby a technickej podpory pre SMART systému na hromadné rozposielanie SMS správ, e-mailov a upozornení do aplikácií
6/2022
0,00 € Alphabet group s. r. o. Obec Voľa
2. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní servisných služieb, údržby a technickej podpory pre SMART mobilnú aplikáciu pre inteligentné telefóny
5/2022
0,00 € Alphabet group s. r. o. Obec Voľa
2. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní servisných, podporných a súvisiacich služieb pre SMART webové sídlo
8/2022
0,00 € Alphabet group s. r. o. Obec Voľa
17. August 2022
Zmluva č. 276/2022 o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
10/2022
0,00 € Roľnícke družstvo Voľa Roľnícke Družstvo Voľa
14. September 2022
Dohoda č. 22/42/012/56
13/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Voľa
23. November 2022
DOHODA č. 22/42/010/140 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
15/2022
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Voľa
6. December 2022
Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
16/2022
0,00 € FURA s. r. o. Obec Voľa
13. December 2022
Dodatok č. 3 – Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. O 28/2021
17/2022
0,00 € 1. východoslovenská OZV, s.r.o. Obec Voľa
20. Február 2023
Príloha č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 29.06.2020
2/2023
0,00 € EKOS PLUS s.r.o. Obec Voľa
15. Marec 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky ZLP-VT-2023-0239
1/2023
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Voľa
23. Marec 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. O 28/2021
3/2023
0,00 € 1. východoslovenská OZV, s.r.o. Obec Voľa
13. September 2023
Zmluva o poskytnutí peňažných prostriedkov č. 16/2023
4/2023
0,00 € Nadácia Allianz Obec Voľa
24. Október 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
5/2023
0,00 € LENGVARSKÝ s. r. o., Advokátska kancelária Obec Voľa
27. Október 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20203284
7/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Voľa
27. Október 2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
6/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Voľa
7. November 2023
Dohoda č. 23/42/010/70 uzatvorená podľa § 10 ods.3, písm. a) ods. 4, ods. 1, § 26 ods. 2 písm. g)a ďalších zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
8/2023
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Voľa
15. November 2023
Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
9/2023
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Voľa
27. November 2023
Zmluva o dielo
10/2023
0,00 € Vladimír Mišľan ml. Obec Voľa
4. December 2023
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
11/2023
0,00 € Ing. Jozef Rešetár Obec Voľa
6. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb implementácií sofrwéru a jeho podpore
13/2023
0,00 € Alphabet partner s.r.o. Obec Voľa