Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Jún 2022
Zmluva o zabezpečovaní sociálnej služby 2/2022
333/2022
0,00 € Familiaris Mesto Svit
4. Jún 2022
Zmluva o zabezpečení sociálnej služby 3/2022
334/2022
0,00 € Familiaris Mesto Svit
14. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
345/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Svit
17. Jún 2022
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
354/2022
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Svit
22. Jún 2022
Zmluva o dielo
359/2022
0,00 € Štefan Puška - ANDREA Mesto Svit
27. Jún 2022
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
366/2022
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mesto Svit
27. Jún 2022
Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolanej investície
367/2022
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mesto Svit
1. Júl 2022
Dohoda o skončení nájmu pozemku
378/2022
0,00 € Gapková Emília, Mgr. Mesto Svit
19. Júl 2022
Zmluva o odovzdaní a prevzatí majetku mesta svit do správy
396/2022
0,00 € Technické služby Mesta Svit Mesto Svit
25. Júl 2022
Dodatok č. 1 k odovzdaní do správy autobusovej stanice
406/2022
0,00 € Technické služby Mesta Svit Mesto Svit
25. Júl 2022
Zmluva o výpožičke
409/2022
0,00 € Rodinné centrum AKO DOMA Mesto Svit
29. Júl 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
417/2022
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. Mesto Svit
29. Júl 2022
Zmluva č4/2022 o zabezpečení poskytovania sociálnych služieb
411/2022
0,00 € Vrbičanová Helena Mesto Svit
5. August 2022
Darovacia zmluva
425/2022
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Svit
16. August 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo
437/2022
0,00 € STAV-TATRY, s.r.o. Mesto Svit
17. August 2022
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve zamestnancov mesta Svit pre rok 2022
438/2022
0,00 € Mesto Svit Mesto Svit
18. August 2022
Zmluva o prevádzke nabíjacej stanice
441/2022
0,00 € Perun Elektromobility, s. r. o. Mesto Svit
24. August 2022
Dohoda o skončení
455/2022
0,00 € Atletický klub Slávia UK Bratislava, o.z. Mesto Svit
24. August 2022
Dodatok č.1
454/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Svit
27. August 2022
Dodatok č.1
459/2022
0,00 € PROARCH, s.r.o. Mesto Svit