Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Február 2024
Dodatok č. 12
160/2024
0,00 € Knurovská Viera Mesto Svit
21. Február 2024
Dodatok č. 1
163/2024
0,00 € Mária Križanová MediPed Mesto Svit
22. Február 2024
Dodatok č. 1
170/2024
0,00 € Vojsovič Imrich Mesto Svit
23. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
171/2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Svit
23. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
172/2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Svit
29. Február 2024
Zmluva o spolupráci
187/2024
0,00 € Divadlo komédie Mesto Svit
11. Marec 2024
Z M L U V A o spolupráci
197/2024
0,00 € ČLOVEČINA, občianske združenie Mesto Svit
11. Marec 2024
Darovacia zmluva
199/2024
0,00 € Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svit Mesto Svit
11. Marec 2024
Darovacia zmluva
201/2024
0,00 € Cirkevný zbor e.c.a.v. Mesto Svit
26. Marec 2024
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru
227/2024
0,00 € Pupila s.r.o. Mesto Svit
26. Marec 2024
Dohoda o zrušení predkupného práva k nehnuteľnosti s vecnými účinkami
229/2024
0,00 € Mesto Svit Dudáš Milan
28. Marec 2024
Zámenná zmluva č. ZZ 223/2024
223/2024
0,00 € Mesto Svit CHEMOSVIT, a.s.
28. Marec 2024
Zámenná zmluva č. ZZ 222/2024
222/2024
0,00 € Mesto Svit FINCHEM, a.s.
9. Apríl 2024
Darovacia zmluva
265/2024
0,00 € Mediflex s.r.o. Mesto Svit
17. Apríl 2024
Dodatok č. 1
270/2024
0,00 € Delikomat Slovensko, spol. s r.o. Mesto Svit
24. Apríl 2024
Dohoda o skončení záväzkového vzťahu
290/2024
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. Mesto Svit
26. Apríl 2024
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru
291/2024
0,00 € Michal Kubala - 24 Hot Point Mesto Svit
13. Máj 2024
Stavebné a terénne úpravy miestnych komunikácií
308/2024
0,00 € Miloš Holub Mesto Svit
17. Máj 2024
Zmluva 1/2024 - NP/OS o zabezpečení sociálnej služby
317/2024
0,00 € Familiaris Mesto Svit
17. Máj 2024
Zmluva č. 2/2024 -NP/OS o zabezpečení sociálnej služby
318/2024
0,00 € Familiaris Mesto Svit