Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. November 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
574/2022
2,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
7. December 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
615/2022
2,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
12. December 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
623/2022
2,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
16. December 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
632/2022
2,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
20. Január 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
082/2023
2,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
8. Február 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
105/2023
2,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
13. Február 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
110/2023
2,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
8. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
130/2023
2,00 € Únia žien Slovenska Mesto Svit
9. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
150/2023
2,00 € Jednota dôchodcov na Slovensku Mesto Svit
22. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
165/2023
2,00 € ZO JDS Svit Mesto Svit
17. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
223/2023
2,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
5. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
293/2023
2,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
11. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
313/2023
2,00 € Únia žien Slovenska Mesto Svit
11. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
314/2023
2,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
22. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
328/2023
2,00 € Únia žien Slovenska Mesto Svit
2. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
349/2023
2,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
2. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
351/2023
2,00 € Súkromná základná umelecká škola FANTÁZIA Mesto Svit
15. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
365/2023
2,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
11. August 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
422/2023
2,00 € Únia žien Slovenska Mesto Svit
20. Október 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
528/2023
2,00 € Únia žien Slovenska Mesto Svit