Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2022
Autorská zmluva o dielo
634/2022
0,00 € Virostko Daniela Mesto Svit
23. December 2022
Dohoda o skončení nájomnej zmluvy
660/2022
0,00 € HUBERTUS s.r.o. Mesto Svit
28. December 2022
Zmluva o výpožičke
662/2022
0,00 € FINCHEM, a.s. Mesto Svit
28. December 2022
Dohoda o skončení Nájomnej zmluvy
661/2022
0,00 € CHEMOSVIT, a.s. Mesto Svit
29. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 361/2022
670/2022
0,00 € Ing. arch. Martin Baloga Mesto Svit
30. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 592/2019
675/2022
0,00 € Vavrasek Miroslav Mesto Svit
13. Január 2023
Kolektívna zmluva zamestnancov Mesta Svit na rok 2023
022/2023
0,00 € Mesto Svit Mesto Svit
30. Január 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 05.12.2022
093/2023
0,00 € Bangó Marek Mesto Svit
6. Február 2023
Zmluva o spolupráci podľa par. 269, odst. Obchodného zákonníka
101/2023
0,00 € Občianske združenie MÚZA TEATRO Mesto Svit
8. Február 2023
Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve a Zmluve o poskytovaní súvisiacich služieb
104/2023
0,00 € Ticketware SE Mesto Svit
10. Február 2023
Zmluva o budúcej zámennej zmluve
109/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Svit
14. Február 2023
Dodatok č. 1 k Autorskej zmluve
111/2023
0,00 € Virostko Daniela Mesto Svit
15. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 09.02.2023
112/2023
0,00 € Detský famózny svet Mesto Svit
17. Február 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.457/2022
117/2023
0,00 € Unistav Teplička, s. r. o. Mesto Svit
2. Marec 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní stravovania dôchodcom
125/2023
0,00 € AZZO, s.r.o. Mesto Svit
2. Marec 2023
Zmluva č.67/162/23Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
126/2023
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Svit
8. Marec 2023
Dodatok č.8 k Zmluve o údržbe a servise
132/2023
0,00 € Next Team, s.r.o. Mesto Svit
22. Marec 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 624/2022
164/2023
0,00 € Unistav Teplička, s. r. o. Mesto Svit
28. Marec 2023
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov
169/2023
0,00 € Martina Ďuráčiková TiMicell Mesto Svit
30. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní stravovacích služieb
175/2023
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. Mesto Svit