Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Apríl 2023
Zmluva č. 113/162/23Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
238/2023
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Svit
21. Apríl 2023
Zmluva č. 112/162/23Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
237/2023
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Svit
26. Apríl 2023
Dodatok č. 1
261/2023
0,00 € Buchová Jana Mesto Svit
28. Apríl 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.94/10/2023/268
265/2023
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
28. Apríl 2023
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru
271/2023
0,00 € Iveta Demeterová - DEMIVA Mesto Svit
28. Apríl 2023
Dohoda o skončení nájomnej zmluvy
272/2023
0,00 € Jana Findurová Mesto Svit
4. Máj 2023
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru
286/2023
0,00 € Mládežnícky hokejbalový klub, MHbK Lords Ball Svit Mesto Svit
19. Máj 2023
Dohoda o skončení Nájomnej zmluvy
325/2023
0,00 € Jecušková Janka, Ing. Mesto Svit
19. Máj 2023
Dohoda o skončení Nájomnej zmluvy
326/2023
0,00 € Jecušková Janka, Ing. Mesto Svit
25. Máj 2023
Dodatok č.1
330/2023
0,00 € A4A Agency, s.r.o. Mesto Svit
30. Máj 2023
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve zamestnancov Mesta Svit na rok 2023
340/2023
0,00 € Mesto Svit Mesto Svit
1. Jún 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1131384
341/2023
0,00 € Energie2, a.s. Mesto Svit
7. Jún 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov č. O/2023/tzko/17
356/2023
0,00 € ELEKOS Mesto Svit
15. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
364/2023
0,00 € ČLOVEČINA, občianske združenie Mesto Svit
15. Jún 2023
Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov
366/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Svit
20. Jún 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej autobusovej hromadnej dopravy osôb v meste Svit
367/2023
0,00 € Brynczka s.r.o. Mesto Svit
23. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
375/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Svit
28. Jún 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 24.06.2021
382/2023
0,00 € Reváková Irena Mesto Svit
3. Júl 2023
Dodatok č. N20200123014D02
370/2023
0,00 € Implementačná agentúra MPSVaR Mesto Svit
4. Júl 2023
Dodatok č. 1
386/2023
0,00 € Folklórny súbor Jánošík - Svit Mesto Svit