Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Júl 2023
Dodatok č. 2 k Autorskej zmluve
395/2023
0,00 € Virostko Daniela Mesto Svit
18. Júl 2023
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 28.4.2023
400/2023
0,00 € PK AUTO, spol. s r.o. Mesto Svit
19. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní veterinárnych služieb
402/2023
0,00 € MVDr. Ján Porada Mesto Svit
8. August 2023
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru
419/2023
0,00 € Doležel Peter Mesto Svit
14. August 2023
Zmluva o zrušení vecného bremena a Zmluva o zriadení vecného bremena
424/2023
0,00 € KOVOZBER, s.r.o. Mesto Svit
28. August 2023
paušál sociálny program
428/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Svit
4. September 2023
Dodatok č.2
434/2023
0,00 € SPP - distribúcia, a. s. Mesto Svit
14. September 2023
Dohoda o určení spoločného školského obvodu
468/2023
0,00 € Obec Batizovce Mesto Svit
19. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere č. 1006/22/08743
471/2023
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Mesto Svit
26. September 2023
Darovacie zmluva
482/2023
0,00 € STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o. Mesto Svit
27. September 2023
Zmluva o spolupráci
483/2023
0,00 € TOP PROMOTION Mesto Svit
29. September 2023
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru
487/2023
0,00 € Familiaris Mesto Svit
2. Október 2023
Zmluva č.1328/VSD/2023
488/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Svit
4. Október 2023
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve zamestnancov Mesta Svit na rok 2023
492/2023
0,00 € Mesto Svit Mesto Svit
4. Október 2023
Dodatok č.2
499/2023
0,00 € Unistav Teplička, s. r. o. Mesto Svit
4. Október 2023
Zmluva o spolupráci
509/2023
0,00 € Silné reči Mesto Svit
5. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
510/2023
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
9. Október 2023
Zmluva o spolupráci
511/2023
0,00 € Folklórny súbor Jánošík - Svit Mesto Svit
11. Október 2023
Zmluva č.2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_746 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
517/2023
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Mesto Svit
18. Október 2023
Dohoda o skončení Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 14.8.2020
522/2023
0,00 € MVDr. Ján Porada Mesto Svit