Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. December 2023
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme pozemku
613/2023
0,00 € Stromček Stanislav Mesto Svit
27. December 2023
Zmluva o združenej dodávky elektriny
612/2023
0,00 € Energie2, a.s. Mesto Svit
27. December 2023
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru
611/2023
0,00 € Ing. Jozef Bujdoš CENTTAXI Mesto Svit
27. December 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
610/2023
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Svit
29. December 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
623/2023
0,00 € MET Slovakia, a. s. Mesto Svit
10. Január 2024
Zmluva o spolupráci
015/2024
0,00 € Divadlo komédie Mesto Svit
25. Január 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
040/2024
0,00 € ARTmat Mesto Svit
25. Január 2024
ZMLUVA O ODOHRANÍ DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA
039/2024
0,00 € Divadlo pod kostolom Mesto Svit
30. Január 2024
Kolektívna zmluva zamestnancov Mesta Svit na rok 2024
075/2024
0,00 € Mesto Svit Mesto Svit
31. Január 2024
Dodatok č. 14
096/2024
0,00 € Interpraxis, s. r. o. Mesto Svit
31. Január 2024
Dodatok č. 2
095/2024
0,00 € Lenka Copúšová Mesto Svit
31. Január 2024
Dodatok č. 1
093/2024
0,00 € MUDr. Martin Bryja s.r.o. Mesto Svit
31. Január 2024
Dodatok č. 13
091/2024
0,00 € MUDr. Martin Bryja s.r.o. Mesto Svit
31. Január 2024
Dodatok č. 13
099/2024
0,00 € Ortho - Medica, s.r.o. Mesto Svit
31. Január 2024
Dodatok č. 10
101/2024
0,00 € GP MEDICO, s.r.o. Mesto Svit
31. Január 2024
Dodatok č.7
103/2024
0,00 € D&P Optik, s.r.o. Mesto Svit
1. Február 2024
Dodatok č. 5
125/2024
0,00 € UMELECKÝ KLUB FANTÁZIA, o. z. Mesto Svit
2. Február 2024
Dodatok č. 7
128/2024
0,00 € MUDr. Zdenka Purdešová Mesto Svit
2. Február 2024
Dodatok č.9
135/2024
0,00 € MEDIV, s. r. o. Mesto Svit
2. Február 2024
Dodatok č.12
134/2024
0,00 € VIVIDUS, s.r.o. Mesto Svit