Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
501/2022
240,00 € Havranová Ivana, Mgr. Mesto Svit
31. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Mengusovce
123/2024
240,00 € Obec Mengusovce Mesto Svit
6. Marec 2024
Dodatok č.1/2024 k licenčnej zmluve a zmluve o poskytovaní služieb č. 035/2007
189/2024
213,50 € DATALAN, a.s. Mesto Svit
22. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
225/2024
210,00 € TATRASVIT SVIT - SOCKS, a. s. Mesto Svit
28. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
231/2024
208,00 € Mesto Svit Buchová Jana
10. Jún 2022
Nájomná zmluva
341/2022
200,00 € Falke Slovakia, s.r.o. Mesto Svit
29. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2022
413/2022
200,00 € PRE ŠUŇAVU Mesto Svit
29. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2022
414/2022
200,00 € FS SENIOR Jánošík Svit Mesto Svit
25. Október 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2022
550/2022
200,00 € Lukostrelecký klub - lukostreľba Svit Mesto Svit
3. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
127/2023
200,00 € Slovenská basketbalová asociácia Mesto Svit
30. Marec 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
174/2023
200,00 € Kurnát Milan Mesto Svit
26. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
263/2023
200,00 € Mesto Svit Lukostrelecký klub - lukostreľba Svit
4. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
282/2023
200,00 € FS SENIOR Jánošík Svit Mesto Svit
4. Máj 2023
Zmluvy o poskytnutí dotácie pre rok 2023
284/2023
200,00 € Klub absolventov Baťovej školy Svit Mesto Svit
4. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
285/2023
200,00 € Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svit Mesto Svit
5. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
291/2023
200,00 € Mesto Svit Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Poprade
5. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
290/2023
200,00 € Mesto Svit Vojensko-historický klub TIGER Poprad
5. Máj 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
288/2023
200,00 € Majdiaková Andrea Mesto Svit
20. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí
561/2023
200,00 € Obec Gánovce Mesto Svit
1. December 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
580/2023
200,00 € Súkromná základná umelecká škola FANTÁZIA Mesto Svit