Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2023
Darovacia zmluva
338/2023
100,00 € Miroslav Kopáč Mesto Svit
4. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
385/2023
100,00 € Sák Ján Mesto Svit
14. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
469/2023
100,00 € Slovenský zväz záhradkárov Okresný výbor Poprad Mesto Svit
28. November 2023
Kúpna zmluva - Fiat Punto
567/2023
100,00 € Stanislav Baláž Mesto Svit
18. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
029/2024
100,00 € Súkromná základná umelecká škola FANTÁZIA Mesto Svit
9. Február 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
140/2024
100,00 € Súkromná základná umelecká škola FANTÁZIA Mesto Svit
11. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
200/2024
100,00 € Súkromná základná umelecká škola Fantázia, Ul. SNP 145/9, Svit Mesto Svit
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytovéhopriestoru
269/2024
100,00 € Podtatranské osvetové stredisko v Poprade Mesto Svit
17. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
316/2024
100,00 € Súkromná základná umelecká škola FANTÁZIA Mesto Svit
20. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
310/2022
98,00 € Súkromná základná umelecká škola FANTÁZIA Mesto Svit
3. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
384/2023
90,00 € Buchová Jana Mesto Svit
19. Október 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
526/2023
90,00 € Kalász Fedor, Ing. Mesto Svit
11. Máj 2023
Zmluva o dielo
304/2023
86,00 € Habajová Mária Mesto Svit
31. Máj 2022
Zámenná zmluva
315/2022
83,44 € STM Invest s.r.o. Mesto Svit
27. Október 2022
Zmluva o poskytnutí priestorov, technického vybavenia a služieb
551/2022
80,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
27. Október 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
552/2022
80,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
17. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
221/2023
80,00 € Súkromná základná umelecká škola FANTÁZIA Mesto Svit
31. August 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
430/2023
80,00 € Podtatranské osvetové stredisko v Poprade Mesto Svit
8. November 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
548/2023
80,00 € Buchová Jana Mesto Svit
29. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služby
186/2024
80,00 € Černá Eva, Mgr. Mesto Svit