Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Február 2024
Kúpna zmluva č. 036/2024
036/2024
6 050,00 € Mesto Svit Cehula Igor
29. December 2022
Zmluva o dielo
663/2022
6 000,00 € PROJEKTOVANIE DOPRAVNÝCH STAVIEB s.r.o. Mesto Svit
3. Január 2024
Kúpna zmluva
630/2023
6 000,00 € Stromček Stanislav Mesto Svit
2. September 2022
Garážová brána, stavebné úpravy a prístavba časti hasičskej zbrojnice DHZ - Svit
476/2022
5 993,26 € Ing. Simona Holubová - HELEomo Mesto Svit
25. Júl 2022
Doplnenie prvkov detských ihrísk
405/2022
5 562,48 € Veríme v Zábavu, s.r.o. Mesto Svit
9. August 2022
Kúpna zmluva
428/2022
5 187,00 € Molitorisová Lýdia Mesto Svit
13. Jún 2022
Zmluva o zabezpečení podujatia
343/2022
5 000,00 € ALL agency, s. r. o. Mesto Svit
21. Október 2022
Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu
543/2022
5 000,00 € ČSOB nadácia Mesto Svit
21. Október 2022
Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu
543/2022
5 000,00 € ČSOB nadácia Mesto Svit
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí grantu
182/2024
4 959,20 € Nadácia Pontis Mesto Svit
6. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
293/2022
4 931,33 € Mediflex s.r.o. Mesto Svit
20. Júl 2022
Kúpna zmluva
402/2022
4 750,00 € Kubíková Marta Mesto Svit
28. November 2022
Kúpna zmluva
590/2022
4 636,00 € Fris Marián, Ing. Mesto Svit
11. Január 2023
Kúpna zmluva
010/2023
4 560,00 € Gradzilla Ján, Ing. Mesto Svit
12. Júl 2022
Kúpna zmluva
395/2022
4 389,00 € Ilavský Michal Mesto Svit
26. Júl 2022
Kúpna zmluva
410/2022
4 351,00 € Očvár Peter, Mgr. Mesto Svit
20. Jún 2022
Kúpna zmluva
355/2022
4 180,00 € Šleboda Jozef Mesto Svit
7. Júl 2022
Doplnenie prvkov detských ihrísk vo Svite
384/2022
4 000,00 € Prešovský samosrpávny kraj Mesto Svit
15. Február 2023
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
116/2023
3 705,00 € Tencer Marcel Mesto Svit
27. Január 2023
Kúpna zmluva
090/2023
3 610,00 € Galuš František, Ing. Mesto Svit