Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
571/2023
1 213,05 € TMB Design, s. r. o. Mesto Svit
10. August 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
421/2023
1 202,00 € Michal Kubala - 24 Hot Point Mesto Svit
12. December 2022
Zmluva č. 07/2022ZPS/NP o poskytnutí FPP
613/2022
1 200,00 € Senior - Vysoké Tatry, n.o. Mesto Svit
12. December 2022
Zmluva č. 06/2022-ZPS/NP
614/2022
1 200,00 € Eurotrend, n.o. Mesto Svit
29. December 2022
Zmluva č. 08/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi
664/2022
1 200,00 € ReSocia, n. o. Mesto Svit
5. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
387/2023
1 197,51 € Delikomat Slovensko, spol. s r.o. Mesto Svit
25. August 2023
Kúpna zmluva
427/2023
1 197,00 € Žemba Marek Mesto Svit
17. Jún 2023
Zmluva č. 3/2023 o zabezpečení sociálnej služby
363/2023
1 190,40 € Familiaris Mesto Svit
5. Máj 2022
Zmluva o dielo o poskytnutí služby
261/2022
1 152,00 € Ing. arch. Martin Baloga Mesto Svit
9. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí
012/2024
1 040,00 € Obec Štrba Mesto Svit
23. Október 2023
o poskytovaní verejne dostupných služieb
530/2023
1 009,92 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Svit
29. November 2022
Kúpna zmluva
592/2022
1 007,00 € Šuliga Rastislav, Ing. Mesto Svit
18. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
224/2023
1 000,00 € Mesto Svit Športuj srdcom
24. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
247/2023
1 000,00 € Mesto Svit Občianske združenie "GPO SVIT"
24. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023
248/2023
1 000,00 € Mesto Svit Podtatranská akadémia plávania Svit
25. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
254/2023
1 000,00 € Mesto Svit BUĎ FAIR PLAY - KLUB MLADÝCH SVIŤANOV
5. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
006/2024
1 000,00 € Znanec Eduard Mesto Svit
19. Január 2023
Kúpna zmluva
025/2023
969,00 € Kleinová Mária Mesto Svit
10. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
016/2024
960,00 € Michlík Pavol Mesto Svit
9. November 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a šk. zariadení
572/2022
953,00 € Spišská katolícka charita Mesto Svit