Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. August 2023
Dodatok č. 4 k Poistnej zmluve č. 800 305 6791
418/2023
833,17 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Mesto Svit
26. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
256/2023
820,00 € Únia žien Slovenska Mesto Svit
12. Apríl 2022
Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta pre Cyklistický klub Energia Svit v sume 800eur pre rok 2022
227/2022
800,00 € Cyklistický klub Energia Svit Mesto Svit
24. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
246/2023
800,00 € Mesto Svit Cyklistický klub Energia Svit
23. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2022 01 63
446/2022
770,00 € Nadácia Henkel Slovensko Mesto Svit
20. Február 2024
Dohoda o splácaní dlhu
162/2024
764,83 € Pecha Miroslav Mesto Svit
7. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
355/2023
753,60 € Amend DŠ, s. r. o. Mesto Svit
13. Marec 2023
Kúpna zmluva
156/2023
741,00 € Sabo Milan Mesto Svit
12. December 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
621/2022
704,25 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Svit
5. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
292/2023
700,00 € Ľudová hudba Bystrianka Mesto Svit
9. November 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a šk. zariaden
573/2022
677,00 € Kidsfun s. r. o. Mesto Svit
9. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí
011/2024
665,00 € Obec Šuňava Mesto Svit
1. August 2022
Kúpna zmluva
418/2022
651,78 € Valčák Tomáš, Ing. Mesto Svit
10. Január 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
006/2023
625,00 € Znanec Eduard Mesto Svit
26. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
260/2023
610,00 € Rodinné centrum AKO DOMA Mesto Svit
28. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
275/2023
600,00 € Mesto Svit Slovenský skauting, 101. zbor Veselé tváre Svit
18. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí
321/2023
600,00 € Obecný úrad Mesto Svit
19. Október 2023
Zmluva o dielo
527/2023
590,00 € PROROZVOJ, s. r. o. Mesto Svit
4. Január 2024
výmena MT po dobe viazanosti
001/2024
588,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Svit
7. November 2023
Kúpna zmluva
544/2023
575,00 € Bednarčik Emil Mesto Svit