Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
368/2022
552,75 € Mgr. Lucia Gancarčíková - Štýlové nechty BiJanka Mesto Svit
1. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí z rozpočtu obce Šuňava
322/2022
525,00 € Obecný úrad Mesto Svit
26. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
255/2023
510,00 € Únia žien Slovenska - základná organizácia Svit (Kederová) Mesto Svit
12. Apríl 2022
Poskytnutie dotácie v sume 500eur pre rok 2022 GPO Svit
226/2022
500,00 € Občianske združenie "GPO SVIT" Mesto Svit
25. Apríl 2022
Poskytnutie dotácie pre rok 2022 - Sl.rybársky zväz - Svit v sume 500 eur.
251/2022
500,00 € Slovenský rybársky zväz Mesto Svit
19. Január 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
024/2023
500,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Svit
25. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
252/2023
500,00 € Mesto Svit Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Svit
27. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
264/2023
500,00 € Mesto Svit Klub hasičského športu Svit
24. Máj 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
329/2023
500,00 € BMV Group, s.r.o. Mesto Svit
27. November 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
566/2023
500,00 € Šoltés Ján, Ing. Mesto Svit
23. August 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
445/2022
490,00 € MK hlas, s. r. o. Mesto Svit
3. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
280/2023
450,00 € Základná organizácia Svit Mesto Svit
14. August 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
425/2023
450,00 € Michlík Pavol Mesto Svit
12. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2022 Slovenský skauting 101. zbor Veselé tváre Svit v sume 400,-€
205/2022
400,00 € Slovenský skauting, 101. zbor Veselé tváre Svit Mesto Svit
1. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
095/2023
400,00 € Obec Mengusovce Mesto Svit
26. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
262/2023
400,00 € Mesto Svit Klub plastikových modelárov "Tatranskí orli" Poprad - Svit
4. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
283/2023
400,00 € DH Sviťanka Mesto Svit
7. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
357/2023
400,00 € Slovenská basketbalová asociácia Mesto Svit
31. August 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
431/2023
400,00 € Znanec Eduard Mesto Svit
31. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí z rozpočtu obce Štôla
124/2024
400,00 € Obec Štôla Mesto Svit