Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Január 2023
Záložná zmluva č. 700/471/2022
019/2023
3 129 646,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Svit
27. August 2022
Zariadenie pre seniorov - mesto Svit
457/2022
2 890 273,57 € Unistav Teplička, s. r. o. Mesto Svit
20. Január 2023
Zmluva o úvere
679/2022
2 407 420,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Svit
13. December 2022
Rekonštrukcia materskej škôlky - Mierová ulica, Svit
624/2022
2 200 000,00 € Unistav Teplička, s. r. o. Mesto Svit
17. August 2022
Zmluva o účelovom úvere č. 1006/22/08743
439/2022
1 500 000,00 € Československá obchodná banka, a.s. Mesto Svit
4. Október 2022
Dodatok č.1
512/2022
1 418 012,47 € EUROVIA SK, a.s. Mesto Svit
14. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
160/2023
1 388 269,57 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Mesto Svit
6. Máj 2022
Zmluva o dielo
294/2022
1 192 534,38 € EUROVIA SK, a.s. Mesto Svit
7. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
385/2022
1 254 093,99 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Svit
20. December 2022
Revitalizácia vnútroblokov sídlisk Jilemnického a Kapitán Nálepku v meste Svit
635/2022
917 316,11 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Mesto Svit
21. Apríl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
247/2022
829 744,53 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Svit
26. Máj 2022
Zmluva o dielo INGSTAV
312/2022
Zrušená
645 575,93 € INGSTAV SK s. r. o. Mesto Svit
28. Október 2022
Zmluva o odovzdaní a prevzatí majetku mesta Svit do správy
560/2022
147 877,30 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
30. Jún 2022
Zmluva o odovzdaní a prevzatí stavebných objektov
377/2022
129 000,00 € STM Invest s.r.o. Mesto Svit
12. Január 2023
Záložná zmluva č. 700/469/2022
018/2023
108 901,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Svit
8. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
386/2022
88 421,05 € Pro Tatry, o. z. Mesto Svit
20. Január 2023
Zmluva o úver
680/2022
83 770,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Svit
20. Október 2022
Zmluva o odovzdaní a prevzatí majetku mesta Svit do správy
541/2022
80 976,00 € Technické služby Mesta Svit Mesto Svit
14. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2022 Futbalový klub Svit v sume 30 000,-€
206/2022
30 000,00 € Futbalový klub Svit Mesto Svit
10. Október 2022
Osvetlenie multifunkčného ihriska
521/2022
28 188,00 € CitySafety, s.r.o. Mesto Svit