Centrálny register zmlúv

Obec Tvarožná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencov
2/2022/UA
0,00 € Hana Vitrenko Obec Tvarožná
29. Apríl 2022
Dohoda o organizovaní a zabezpečení odbornej praxe žiakov SOŠ
1/2022/MŠ
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Obec Tvarožná
29. Apríl 2022
Dodatok č. DBK/18/06/0459 k Zmluve o poskytovaní služby č. VK/09/09/174 zo dňa 16.9.2009
DBK/18/06/0459
0,00 € Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice Obec Tvarožná
11. Máj 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
2022/8
0,00 € Obec Tvarožná Lucia Gorfol
24. Jún 2022
Zmluva o organizovaní a zabezpečení odbornej praxe
2022/012
0,00 € Hotelová akadémia Otta Brucknera Obec Tvarožná
1. August 2022
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
2022/015
0,00 € Obec Tvarožná Jaroslav Rybaŕík
1. August 2022
Zmluva o zriadení zberného miesta
2022/016
0,00 € OZV Pneu, s.r.o. Obec Tvarožná
3. August 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
2022/018
0,00 € encare, s.r.o. Obec Tvarožná
3. August 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
2022/019
0,00 € Obec Tvarožná VSD, a.s.
3. August 2022
Zmluva o vypôžičke č.KRHZ-PO-VO-377-008/2022
2022/020
0,00 € SR-Ministerstvo vnútra SR Obec Tvarožná
9. August 2022
Dodatok č.2 k Zmluve č.5/2022/SZ o nakladaní s komunálnym odpadom
2022/021
0,00 € Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Tvarožná
12. August 2022
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 195/ST
2022/023
0,00 € Obec Tvarožná Lukáš Kellner
12. August 2022
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 196/ST
2022/024
0,00 € Obec Tvarožná Peter Madeja
12. August 2022
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 197/ST
2022/025
0,00 € Obec Tvarožná Viera Horváthová
12. August 2022
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy
2022/026
0,00 € Obec Tvarožná Milan Slavkovský
4. Október 2022
Dohoda o ukončení spolupráce
2022/030
0,00 € RAMAR Export, 476, 061 01 Spišská Stará Ves Obec Tvarožná
5. Október 2022
Dodatok č.3 k Zmluve č.06_2019/KO
2022/031
0,00 € Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Tvarožná
11. Október 2022
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 198/ST
2022/032
0,00 € Obec Tvarožná Dominik Novák
11. Október 2022
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 198/ST
2022/032
0,00 € Obec Tvarožná Dominik Novák
15. November 2022
Dohoda č.22/46/010/30 uzatvorená podľay zákona 417/2013Z.Z. o pomoci v hmotnej núdzi
2022/036
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Tvarožná