Centrálny register zmlúv

Mesto Rožňava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. August 2022
Hromadná licenčná zmluva
376/2022
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Rožňava
9. August 2022
Dodatok č.1 k Dohode o poskytnutí dotácie č.337/2022
377/2022
0,00 € Mesto Rožňava CENTRUM OBNOVY PAMIATOK ROŽŇAVA
10. August 2022
Dodatok č.1 k ,,Zmluve o dielo,,
384/2022
0,00 € ISPO spol s.r.o Prešov Mesto Rožňava
11. August 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
388/2022
0,00 € KELTECH, s.r.o. Mesto Rožňava
12. August 2022
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-639/2022
385/2022
0,00 € Mesto Rožňava Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve
396/2022
0,00 € webex.digital s.r.o. Mesto Rožňava
24. August 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
399/2022
0,00 € Mesto Rožňava Nina Koziienko
27. August 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na projekt Regionálne centrum podpory učiteľov pre región: okres Rožňava
402/2022
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Mesto Rožňava
10. September 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
420/2022
0,00 € Ing. Peter Fábián Mesto Rožňava
12. September 2022
Dodatok č. 1 ku ,, Kúpnej zmluve,,
429/2022
0,00 € KRAJSPOL SK, s.r.o. Mesto Rožňava
26. September 2022
Návrh poistnej zmluvy číslo: 1009900880 dodatok č. 2
455/2022
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group Mesto Rožňava
27. September 2022
Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania
459/2022
0,00 € Mesto Rožňava Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
27. September 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o dodávke elektriny č. 9335/2020_5
460/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Rožňava
27. September 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o dodávke elektriny č. 9335/2020_6
461/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Rožňava
27. September 2022
Dodatok č. 7 k Zmluve o dodávke elektriny č. 9335/2020_6
462/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Rožňava
27. September 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-P944-512-001-001
463/2022
0,00 € MAS Gemer - Rožňava Mesto Rožňava
30. September 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena č. 194/2022
473/2022
0,00 € Mesto Rožňava Alexandra Tóth
6. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
475/2022
0,00 € Ing. Zuzana Štefanová Mesto Rožňava
7. Október 2022
Hromadná licenčná zmluva
479/2022
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Rožňava
11. Október 2022
Zmluva o zriadení a používaní Klientskeho konta
503/2022
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Rožňava