Centrálny register zmlúv

Mesto Rožňava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. December 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
689/2022
0,00 € Mesto Rožňava Východoslovenská distribučná, a.s.
15. December 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
690/2022
0,00 € Mesto Rožňava Východoslovenská distribučná, a.s.
16. December 2022
Darovacia zmluva na štiepané palivové drevo pre soc. slabšiu odkázanú dôchodkyňu
646/2022
0,00 € Mestské lesy Rožňava, s.r.o. Mesto Rožňava
16. December 2022
Darovacia zmluva na štiepané palivové drevo pre Diecéznu charitu v Rožňave
647/2022
0,00 € Mestské lesy Rožňava, s.r.o. Mesto Rožňava
28. December 2022
Dohoda číslo 22/43/052/23
755/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava Mesto Rožňava
28. December 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
754/2022
0,00 € Škola.sk, s.r.o Mesto Rožňava
28. December 2022
Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších služieb
756/2022
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Rožňava
28. December 2022
Dodatok č. 1 k Dohode č. 22/43/052/23
757/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava Mesto Rožňava
28. December 2022
Zmluva o poskytovaní dochádzkového softvéru TiDo
758/2022
0,00 € TiDo s.r.o. Mesto Rožňava
28. December 2022
Zmluva o poskytovaní dochádzkového softvéru TiDo
759/2022
0,00 € TiDo s.r.o. Mesto Rožňava
4. Január 2023
Dodatok č.1/SPZV k zmluve č.0607/2022/SPZV zo dňa 12.09.2022 o poskytnutí dotácie v roku 2022
773/2022
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Mesto Rožňava
17. Január 2023
Dodatok č. 1 k Servisnej zmluve
7/2023
0,00 € CORA GEO, s.r.o. Mesto Rožňava
20. Január 2023
Dodatok č. 9 k Zmluve o dodávke elektriny č. 9335/2020_1
785/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Rožňava
20. Január 2023
Dodatok č.1/2022 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
786/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mesto Rožňava
20. Január 2023
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 328/2019
787/2022
0,00 € Mesto Rožňava KAPA-PRESS, spoločnosť s ručením obmedzeným
23. Január 2023
Dohoda č. 22/43/012/33
805/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava Mesto Rožňava
24. Január 2023
Dohoda č. 22/43/010/15
13/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava Mesto Rožňava
24. Január 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších služieb - poistná zmluva
806/2022
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Rožňava
24. Január 2023
Darovacia zmluva na finančný dar pre deti v hmotnej núdzi
776/2022
0,00 € Občianske združenie WellGiving Mesto Rožňava
24. Január 2023
Dohoda o zrušení vecného bremena
14/2023
0,00 € TATRAN Prešov, spol. s r.o. Mesto Rožňava