Centrálny register zmlúv

Mesto Rožňava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2023
Darovacia zmluva na štiepané palivové drevo pre odkázanú rodinu
9/2023
0,00 € Mestské lesy Rožňava, s.r.o. Mesto Rožňava
2. Február 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
811/2022
0,00 € SNM Múzeum Betliar Mesto Rožňava
2. Február 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 4/2020 o spolupráci v rámci NP BOKKÚ (Komunitné centrum)
32/2023
0,00 € Mesto Rožňava Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
2. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na projekt Regionálne centrum podpory učiteľov pre región: okres Rožňava č. /0004/2022 zo dňa 9.8.2022
812/2022
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Mesto Rožňava
8. Február 2023
Darovacia zmluva
33/2022
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Mesto Rožňava
20. Február 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
79/2023
0,00 € Mesto Rožňava Csaba Óvary
20. Február 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
80/2023
0,00 € Mesto Rožňava Východoslovenská distribučná, a.s.
22. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie
826/2022
0,00 € Košický samosprávny kraj Mesto Rožňava
22. Február 2023
Dodatok č. 2
86/2023
0,00 € Mestské televízne štúdio s r.o. Rožňava Mesto Rožňava
28. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb na zber a prepravu komunálneho odpadu
92/2023
0,00 € Odpadové služby mesta Rožňava Mesto Rožňava
8. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
100/2023
0,00 € Mesto Rožňava Liudmyla Hyrylo
8. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
101/2023
0,00 € Mesto Rožňava Nina Koziienko
8. Marec 2023
Dodatok č. 1
103/2023
0,00 € Mesto Rožňava Ján Ďurský
8. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Príkaznej zmluve
827/2022
0,00 € Mgr Alžbeta Tamásová Mesto Rožňava
8. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Príkaznej zmluve
105/2023
0,00 € Mgr Alžbeta Tamásová Mesto Rožňava
9. Marec 2023
Darovacia zmluva na palivové drevo
99/2023
0,00 € Mestské lesy Rožňava, s.r.o. Mesto Rožňava
9. Marec 2023
Dodatok č. 1/SPZV k zmluve č. 0605/2022/SPZV zo dňa 12.09.2022 o poskytnutí dotácie v roku 2022
109/2023
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Mesto Rožňava
9. Marec 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo ZM_SEP-IMRK2-2021-004478 uzavretej dňa 16. decembra 2021
110/2023
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Rožňava
14. Marec 2023
Dohoda o skončení platnosti a účinnosti Zmluvy o umiestnení technického zariadenia
108/2023
0,00 € VIVA Personal, s.r.o. Mesto Rožňava
22. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní pohrebných služieb
126/2023
0,00 € Mgr. Zoran Molčan - IRIS Mesto Rožňava