Centrálny register zmlúv

Mesto Rožňava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2023
Dohoda o spolupráci
133/2023
0,00 € Mesto Rožňava Základná škola s materskou školou
28. Marec 2023
Dohoda o spolupráci
134/2023
0,00 € Mesto Rožňava Základná škola
28. Marec 2023
Dohoda o spolupráci
135/2023
0,00 € Mesto Rožňava Základná škola
28. Marec 2023
Dohoda o spolupráci
136/2023
0,00 € Mesto Rožňava Základná škola
28. Marec 2023
Dohoda o spolupráci
137/2023
0,00 € Mesto Rožňava Základná umelecká škola, Akademika Hronca 3490/9B, Rožňava
28. Marec 2023
Dohoda o spolupráci
138/2023
0,00 € Mesto Rožňava Základná škola s materskou školou s VJM
28. Marec 2023
Dohoda o spolupráci
139/2023
0,00 € Mesto Rožňava Spojená škola J.A.Komenského
28. Marec 2023
Dohoda o spolupráci
141/2023
0,00 € Mesto Rožňava Základná škola
28. Marec 2023
Dohoda o spolupráci
140/2023
0,00 € Mesto Rožňava Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
28. Marec 2023
Dohoda o spolupráci
142/2023
0,00 € Mesto Rožňava Základná škola
28. Marec 2023
Dohoda o spolupráci
143/2023
0,00 € Mesto Rožňava Základná škola s materskou školou
28. Marec 2023
Dohoda o spolupráci
144/2023
0,00 € Mesto Rožňava Základná škola Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s vyučovacím jazykom maďarským - Rozsnyói
28. Marec 2023
Dohoda o spolupráci
145/2023
0,00 € Mesto Rožňava Základná škola Eugena Ruffinyho
28. Marec 2023
Dohoda o spolupráci
146/2023
0,00 € Mesto Rožňava Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
28. Marec 2023
Dohoda o spolupráci
147/2023
0,00 € Mesto Rožňava Základná škola Pavla Emanuela Dobšinského
28. Marec 2023
Dohoda o spolupráci
148/2023
0,00 € Mesto Rožňava Základná škola s materskou školou
28. Marec 2023
Dohoda o spolupráci
149/2023
0,00 € Mesto Rožňava Základná škola s materskou školou - Alapiskola és óvoda
28. Marec 2023
Dohoda o spolupráci
150/2023
0,00 € Mesto Rožňava Katolícka základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého
28. Marec 2023
Dohoda o spolupráci
151/2023
0,00 € Mesto Rožňava Základná škola
28. Marec 2023
Dohoda o spolupráci
152/2023
0,00 € Mesto Rožňava Základná škola s VJM