Centrálny register zmlúv

Mesto Rožňava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2024
Zmluva o dielo - Multifunkčná športovo-kultúrna hala Rožňava
116/2024
3 693 637,26 € Reinter s.r.o. Mesto Rožňava
26. Február 2024
Zmluva o dielo č. 3/2024 - Rekonštrukcia ZŠ ZLatá - ZEN
115/2024
3 111 061,21 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Mesto Rožňava
29. Apríl 2022
Zmluva o úvere č. 338/CC/22
158/2022
2 000 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto Rožňava
29. Apríl 2022
Zmluva o úvere č. 338/CC/22
159/2022
2 000 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto Rožňava
8. Marec 2024
Zmluva o dielo č. 4/2024
136/2024
1 800 000,00 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Mesto Rožňava
8. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 9/2022
315/2022
1 797 301,18 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Mesto Rožňava
29. September 2023
Zmluva o dielo
682/2023
1 779 675,26 € SAGANSPORT, s.r.o. Mesto Rožňava
24. Október 2022
Zmluva o dielo
525/2022
1 664 696,15 € MULLDEX s.r.o. Mesto Rožňava
22. Marec 2024
Zmluva o dielo
113/2024
1 246 014,58 € MERIT Group s. r. o. Mesto Rožňava
4. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k rámcovej dohode o zabezpečení opráv a údržby miestnych komunikácií
188/2024
964 256,89 € MULLDEX s.r.o. Mesto Rožňava
20. November 2023
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2022/002-143
812/2023
908 862,43 € Fond na podporu športu Mesto Rožňava
27. Október 2022
Rámcová dohoda o zabezpečení opráv a údržby miestnych komunikácií
535/2022
838 557,17 € MULLDEX s.r.o. Mesto Rožňava
24. Október 2022
Zmluva o dielo
526/2022
573 906,00 € MULLDEX s.r.o. Mesto Rožňava
10. Október 2022
Kúpna zmluva
481/2022
448 608,00 € Ing. Peter Fábián Mesto Rožňava
16. Február 2023
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 481/2022
73/2023
447 430,01 € Ing. Peter Fábián Mesto Rožňava
26. September 2022
Zmluva o dielo
448/2022
419 400,00 € Intersystém EU s.r.o. Mesto Rožňava
17. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041M497-431-16
716/2023
419 156,65 € Košický samosprávny kraj Mesto Rožňava
27. Október 2022
Dodatok č. 2 k ,,Zmluve o nájme nebytových priestorov,,
536/2022
399 737,35 € Mesto Rožňava OTVOR DVOR OZ
27. Október 2022
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok
537/2022
399 737,35 € Mesto Rožňava OTVOR DVOR OZ
13. December 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
669/2022
355 982,80 € Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Mesto Rožňava