Centrálny register zmlúv

Obec Hrabušice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Hrabušice v roku 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Hrabušice v roku 2022
Doplnená
2 000,00 € Klub ZKS Hrabušice Obec Hrabušice
29. Apríl 2022
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 16.3.2022
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 16.3.2022
0,00 € Obec Hrabušice Ondrej Bjalončík, Soňa Bjalončíková
4. Máj 2022
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
0,00 € OZ Nádej Obec Hrabušice
4. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb č. 3036/2022
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb č. 3036/2022
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Hrabušice
12. Máj 2022
Protokol č. 02303/2021-OV-0250249/21-00
Protokol č. 02303/2021-OV-0250249/21-00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Hrabušice
16. Máj 2022
Zmluva o zabezpečení stravy a poskytovaní príspevku na stravu podľa VZN Obce Hrabušice č. 1/2022
Zmluva o zabezpečení stravy a poskytovaní príspevku na stravu podľa VZN Obce Hrabušice č. 1/2022
0,00 € Marián Jendrál Obec Hrabušice
26. Máj 2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
880/2022
0,00 € innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava Obec Hrabušice
27. Máj 2022
Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
890/2022
0,00 € OZ-Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie Obec Hrabušice
23. Jún 2022
Dodatok k hromadnej poistnej zmluve
21-742-002
0,00 € UNIO poisťovňa, a.s. Obec Hrabušice
1. August 2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260486C/2022
1154/2022
0,00 € Vychodoslovenská energetika,a.s. Obec Hrabušice
8. September 2022
Dodatok č. 28 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Hrabušice č. 6000/04/_V-1
1580/2022
0,00 € Brantner Nova s.r.o. Obec Hrabušice
19. September 2022
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260486C/2022
1678/2022
0,00 € Vychodoslovenská energetika,a.s. Obec Hrabušice
23. September 2022
Dohoda o skončení nájmu
1652/2022
0,00 € KSK, Správa ciest KSK Obec Hrabušice
30. September 2022
Zmluva o poskytovaní stravovania
1762/2022
0,00 € Obec Vydrník Obec Hrabušice
22. November 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 12052021/SVPEB- Hrabušice
1083/2022
0,00 € EUROBAU s.r.o. Obec Hrabušice
22. November 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov za r. 2022
2079/2022
0,00 € Nobela, občianske združenie Obec Hrabušice
16. December 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb číslo 22600
2247/2022
0,00 € SERIO s.r.o Obec Hrabušice
21. December 2022
Dohoda č. 22/44/012/85
2311/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych, vecí a rodiny, Odborárov 53, 052 70 Spišská Nová Ves Obec Hrabušice
28. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
2348/2022
0,00 € Nobela, občianske združenie Obec Hrabušice
29. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260486C/2022
2302/2022
0,00 € Vychodoslovenská energetika,a.s. Obec Hrabušice