Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2022
Zmluva o úvere č. 473/CC/22
473/CC/22
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Mesto Levoča
1. Jún 2022
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti č. 22/36/054/164
22/36/054/164
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Mesto Levoča
1. Jún 2022
Zmluva o budúcom prevádzkovaní splaškovej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd
13801/2022
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Levoča
1. Jún 2022
Zmluva o umeleckom výkone CORO TERRA GALANA
22126/2022/CRaRM
0,00 € PRE MESTO o.z. Mesto Levoča
1. Jún 2022
Zmluva o umeleckom výkone KOMPARZ BAND
22049/2022/CRaRM
0,00 € Mgr. art. Marek Kamenický Mesto Levoča
7. Jún 2022
Nájomná zmluva
21698/2022/OM/80
0,00 € Juraj Kašper Mesto Levoča
13. Jún 2022
Kúpna zmluva
22316/2022/OM/16
0,00 € Róbert Magvaš Mesto Levoča
14. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 005/ZOD/2022/IČ.5 - Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.47 v Levoči, ÚZPF č. 2936/1 — reštaurátorská dokumentácia
005/ZOD/2022/IČ.5
0,00 € RESTAURO ATELIER s.r.o. Mesto Levoča
24. Jún 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D2-302021J086-222-13
IROP-D2-302021J086-222-13
0,00 € Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Levoča
30. Jún 2022
Zmluva a uzavretí budúcej zmluvy
23519/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Levoča
30. Jún 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
23102/2022/OM/3
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Mesto Levoča
6. Júl 2022
Zmluva o vinkulácii práva disponovať s peňažnými prostriedkami na účte
ZM
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Mesto Levoča
7. Júl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča
č. 011/ZoD/2020/VO - 18
0,00 € Dinis, s.r.o. Mesto Levoča
8. Júl 2022
Nájomná zmluva
22413/2022/OM/84
0,00 € Jolana Kalejová, Ján Kaleja Mesto Levoča
12. Júl 2022
Rámcová kúpna zmluva na dodanie/nákup tovaru od predávajúceho v sortimente železiarstvo, farby, laky, vodárenský, elektroinštalačný, spojovací, záhradný, stavebný materiál príp. iný materiál alebo služby podľa ponuky predávajúceho
ZM_260
0,00 € Vladimír Monka Mesto Levoča
15. Júl 2022
Dohoda o ukončení nájmu bytu
23795/2022/OM/4
0,00 € Iveta Kokyová Mesto Levoča
15. Júl 2022
Dohoda o ukončení nájmu bytu
23796/2022/OM/5
0,00 € Sandra Polláková, Jaroslav Pollák Mesto Levoča
25. Júl 2022
Záložná zmluva
700/98/2020
0,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Levoča
25. Júl 2022
Záložná zmluva
700/97/2020
0,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Levoča
26. Júl 2022
Komisionárska zmluva
24993/2022/CRaRM
0,00 € Maľovaný svet s.r.o. Mesto Levoča