Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. December 2023
Poistná zmluva
411025100
0,00 € Allianz - Slovenska poisťovňa, a. s. Mesto Levoča
12. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu
P1038/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Levoča
13. December 2023
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve
2237/2017/OM/23
0,00 € Lesy mesta Levoča spol. s r. o. Mesto Levoča
13. December 2023
Dohodu o ukončení Zmluvy o dielo - Oprava povrchu asfaltových spevnených plôch na Námestí Majstra Pavla a ul. Gymnaziálny priechod
011/ZoD/2023/VO-13
0,00 € STRABAG s. r. o. Mesto Levoča
15. December 2023
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
31961/2021/OM/368
0,00 € Richard Holub Mesto Levoča
19. December 2023
Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov a o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
31626/2023
0,00 € Slovenský červený kríž Mesto Levoča
19. December 2023
Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov a o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
31682/2023
0,00 € ZPS ÚSVIT- ML, n.o. Mesto Levoča
19. December 2023
Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov a o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
31595/2023
0,00 € SPIŠSKA KATOLÍCKA CHARITA Mesto Levoča
19. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov a o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
SK_07_148_23
0,00 € Zariadenie pre seniorov Minor, n.o. Mesto Levoča
20. December 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
28009/17/OM/250
0,00 € Kláštor minoritov Levoča Mesto Levoča
21. December 2023
Dohoda o ukončení nájmu nebytového pristoru
31370/2023/OM/5
0,00 € Spišská katolícka charita Mesto Levoča
22. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o úver č. 000717/CORP/2021
000717/CORP/2021
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Mesto Levoča
28. December 2023
Kolektívna zmluva na rok 2024
02023
0,00 € ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA ODBOROVÉHO ZVӒZU SLOVES Mesto Levoča
29. December 2023
Kolektívna zmluva na rok 2024
020231
0,00 € ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA ODBOROVÉHO ZVӒZU SLOVES Mesto Levoča
4. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
32346/2023/OM/378
0,00 € JOZEF CHOVANEC, Výťahová služba Mesto Levoča
4. Január 2024
Dodatok č. 1 k rámcovej dohode o servisných a cloudových službách pre parkovacie automaty
Dodatok č. 1
0,00 € EEI s. r. o. Mesto Levoča
4. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o strážnej službe
12293/11/SMM/1
0,00 € Štefan Bendžala ALFA-SBS Mesto Levoča
9. Január 2024
Dodatok č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-CLLD-X653-512-003-002
0,00 € Občianske združenie MAS LEV, o.z. Mesto Levoča
17. Január 2024
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve
4341/SMM/11/2
0,00 € KUPECKÁ BAŠTA s. r. o. Mesto Levoča
18. Január 2024
Zmluva o dielo
996/2024
0,00 € Ing. arch. Martin Baloga, PhD. Mesto Levoča