Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Október 2023
Poistná zmluva č. 11-14572
Poistná zmluva č. 11-14572
84,00 € Union poisťovňa, a.s. Mesto Levoča
18. Júl 2022
Kúpna zmluva
23680/2022/OM/19
90,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča Mesto Levoča
2. Jún 2023
Poistná zmluva č. 11-14391
Poistná zmluva č. 11-14391
95,00 € Union poisťovňa, a.s. Mesto Levoča
6. Máj 2022
Nájomná zmluva č. 19155/2022/OM/64
ZM_187/2022
96,35 € Holubová Otília Mesto Levoča
17. Január 2023
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre referendum 2023
OOaVP/00759/02155/2023/ILIS
100,00 € Základná škola Mesto Levoča
20. Júl 2023
Zmluva o spolupráci a o zabezpečení umeleckého vystúpenia
24377/2023
100,00 € Kamil Bartko Mesto Levoča
20. Júl 2023
Zmluva o spolupráci a o zabezpečení umeleckého vystúpenia - Kristina Lafková
24376/2023
100,00 € Kristina Lafková Mesto Levoča
1. Jún 2022
Poistná zmluva č. 11-13796
Poistná zmluva č. 11-13796
106,92 € Union poisťovňa, a.s. Mesto Levoča
6. Máj 2022
Nájomná zmluva č. 18792/2022/OM/61
ZM_178/2022
110,00 € Kočko Ladislav Mesto Levoča
6. Máj 2022
Nájomná zmluva č. 18796/2022/OM/62
ZM_173/2022
110,00 € Pollák Marián Mesto Levoča
28. September 2023
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
OOaVP/27842/01102/2023/ILIS
110,00 € Materská škola Levoča Mesto Levoča
28. September 2023
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
OOaVP/27836/01102/2023/ILIS
110,00 € Spojená škola internátna Mesto Levoča
28. September 2023
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
OOaVP/27837/01102/2023/ILIS
110,00 € Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla Mesto Levoča
28. September 2023
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
OOaVP/27838/01102/2023/ILIS
110,00 € Základná škola Mesto Levoča
28. September 2023
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
OOaVP/27840/01102/2023/ILIS
110,00 € Základná škola Mesto Levoča
28. September 2023
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
OOaVP/27841/01102/2023/ILIS
110,00 € Základná umelecká škola Mesto Levoča
28. September 2023
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
OOaVP/27843/01102/2023/ILIS
110,00 € Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. Mesto Levoča
12. Apríl 2022
Nájomná zmluva č. 18611/2022/OM/58
ZM_168/2022
111,60 € Holubová Eva Mesto Levoča
4. Máj 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o uložení registratúry
ZM_194/2022
120,00 € Nemocnica AGEL Levoča a. s. Mesto Levoča
13. Máj 2022
Nájomná zmluva č. 20040/2022/OM/71
ZM_213/2022
120,00 € Marková Anna Mesto Levoča