Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Júl 2022
Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov
24917/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Levoča
28. Júl 2022
Záložná zmluva
21792/2022/0M/1
0,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Mesto Levoča
29. Júl 2022
Dohoda o ukončení nájmu bytu
24507/2022/OM/6
0,00 € Milan Javorský, Martina Javorská Mesto Levoča
29. Júl 2022
Zmluva o zabezpečení predaja tovaru na poukážky
24973/2022/ŠSVaZ,ŠÚ
0,00 € Levočský Gastrodom Mesto Levoča
2. August 2022
Dodatok č. 1 k ZoD č. objednávateľa 022/ZoD/2021/VO07-Vk01
022/ZoD/2021/VO07-Vk01
0,00 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Mesto Levoča
12. August 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
23889/2022/0M/4
0,00 € STEFE THS, s. r. o. Mesto Levoča
12. August 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
23910/2022/0M/5
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s., Mesto Levoča
12. August 2022
Poistná zmluva skupinového poistenia športových potrieb
9059804838
0,00 € Generali Poisťovňa Mesto Levoča
12. August 2022
Poistná zmluva skupinového poistenia poškodenia bicykla
9059804839
0,00 € Generali Poisťovňa Mesto Levoča
15. August 2022
Zámenná zmluva
23654/2022/OM/18
0,00 € Alžbeta Kotradyová, Helena Matvejová, Ing. Anna Krigovská, Ondrej Bartko, Jozef Bartko, Peter Bartko, Milan Bartko Mesto Levoča
22. August 2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
17803/2022/OM/40
0,00 € MUDr. Kristína Štanclová, MUDr. Anton Štancel Mesto Levoča
22. August 2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
26857/2021/OM/39
0,00 € Lenka Moschová Mesto Levoča
25. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 006/ZoD/2022/VO02-Vk01 - Levoča, prestavba miestnej komunikácie ul. Špitálskej
006/ZoD/2022/VO02-Vk01
0,00 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Mesto Levoča
5. September 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
25873/2022/OM/7
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Mesto Levoča
16. September 2022
Zmluva o spolupráci
26346/2022/CRaRM
0,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry-Spis-Pieniny Mesto Levoča
20. September 2022
Zmluva o odovzdaní a prevzatí dokončených objektov vyvolanej investície
1838/27650/2022
0,00 € Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Levoča
30. September 2022
Dohoda o ukončení nájmu bytu
27747/2022/OM/8
0,00 € Viera Dirdová Mesto Levoča
30. September 2022
Dohoda o ukončení nájmu bytu
27746/2022/OM/7
0,00 € René Polák Mesto Levoča
30. September 2022
Dohoda o ukončení nájmu bytu
27773/2022/OM/9
0,00 € Helena Hurtuková Mesto Levoča
30. September 2022
Dohoda o ukončení nájmu bytu
27774/2022/OM/10
0,00 € Miroslava Kokavcová, Róbert Kokavec Mesto Levoča