Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2023
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve - k.ú. Levoča, predĺženie doby nájmu pre stavbu "Rekonštrukcia komunikácie s odvodnením na Levočskej Doline", do majetkovoprávneho vysporiadania
69/2023-KE
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mesto Levoča
27. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
29795/2022/OM/6
0,00 € Ing. Kamil Henčel, Ing. Helena Henčelová Mesto Levoča
28. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve
314011ARL2
0,00 € Obec Spišský Hrhov Mesto Levoča
8. Marec 2023
DODATOK č. 6 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
KŽP-PO4-SC431-2015-6/184
0,00 € Mesto Levoča Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme
LE CEN C/2015
0,00 € SWAN, a. s. Mesto Levoča
20. Marec 2023
Dohoda poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
23/36/060/79
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Mesto Levoča
20. Marec 2023
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
23/36/060/78
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Mesto Levoča
20. Marec 2023
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
23/36/060/71
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Mesto Levoča
20. Marec 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe pre uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu „Prax pre mladých"
23/36/054/78
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Mesto Levoča
21. Marec 2023
Darovacia zmluva - tabletový počítač Samsung Galaxy Tab
21/2023
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Mesto Levoča
23. Marec 2023
Dohoda o ukončení nájmu bytu
16897/2023/OM/1
0,00 € Katarína Bangová Mesto Levoča
23. Marec 2023
Dohoda o ukončení nájmu bytu
16899/2023/OM/2
0,00 € Dana Leščáková Mesto Levoča
23. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
14534/2023/OM/1
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Mesto Levoča
23. Marec 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia č. 23/36/054/177 - opatrenie č. 2
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivácie a zaškolenia č. 23/36/054/177
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Mesto Levoča
24. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-D1-302041BDP7-431-65
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Levoča
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
12153/2023
0,00 € FK 05 Levoča Mesto Levoča
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
16895/2023
0,00 € Florbalový klub Ouickball, Levoča Mesto Levoča
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
9752/2023
0,00 € FK 05 Levoča Mesto Levoča
28. Marec 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
17195/2023/OM/5
0,00 € STEFE ECB, s. r. o. Mesto Levoča
28. Marec 2023
Komisionárska zmluva
17511/2023/CRARM
0,00 € Emil Tokár Mesto Levoča