Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
16898/2023
0,00 € MK Slovenský orol Mesto Levoča
20. December 2022
Kúpna zmluva
29595/2022/OM/29
1,00 € Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Mesto Levoča
25. Október 2022
Poistná zmluva
1-14075
37,80 € Union poisťovňa, a.s. Mesto Levoča
9. Máj 2022
Poistná zmluva č. 11-13775
Poistná zmluva č. 11-13775
48,60 € Union poisťovňa, a.s. Mesto Levoča
9. Máj 2022
Poistná zmluva č. 11-13775 - AČ
ZM_205/2022
48,60 € UNION poisťovňa, a.s. Mesto Levoča
25. Október 2022
Zmluva o spolupráci
OOaVP/29153/01452/2022/ILIS
60,00 € Spojená škola internátna Mesto Levoča
25. Október 2022
Zmluva o spolupráci
OOaVP/29154/01452/2022/ILIS
60,00 € Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla Mesto Levoča
25. Október 2022
Zmluva o spolupráci
OOaVP/29155/01452/2022/ILIS
60,00 € Základná škola Mesto Levoča
25. Október 2022
Zmluva o spolupráci
OOaVP/29157/01452/2022/ILIS
60,00 € Základná škola Mesto Levoča
25. Október 2022
Zmluva o spolupráci
OOaVP/29158/01452/2022/ILIS
60,00 € Základná umelecká škola Mesto Levoča
25. Október 2022
Zmluva o spolupráci
OOaVP/29160/01452/2022/ILIS
60,00 € Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. Mesto Levoča
25. Október 2022
Zmluva o spolupráci
OOaVP/29159/01952/2022/ILIS
60,00 € Materská škola Levoča Mesto Levoča
14. December 2022
Poistná zmluva č. 11-14142
Poistná zmluva č. 11-14142
63,00 € Union poisťovňa, a.s. Mesto Levoča
6. Máj 2022
Nájomná zmluva č. 18791/2022/OM/60
ZM_170/2022
82,00 € Bučko Marek Mesto Levoča
18. Júl 2022
Kúpna zmluva
23680/2022/OM/19
90,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča Mesto Levoča
6. Máj 2022
Nájomná zmluva č. 19155/2022/OM/64
ZM_187/2022
96,35 € Holubová Otília Mesto Levoča
17. Január 2023
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre referendum 2023
OOaVP/00759/02155/2023/ILIS
100,00 € Základná škola Mesto Levoča
1. Jún 2022
Poistná zmluva č. 11-13796
Poistná zmluva č. 11-13796
106,92 € Union poisťovňa, a.s. Mesto Levoča
6. Máj 2022
Nájomná zmluva č. 18792/2022/OM/61
ZM_178/2022
110,00 € Kočko Ladislav Mesto Levoča
6. Máj 2022
Nájomná zmluva č. 18796/2022/OM/62
ZM_173/2022
110,00 € Pollák Marián Mesto Levoča