Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
16898/2023
0,00 € MK Slovenský orol Mesto Levoča
30. Marec 2023
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 platný a účinný v roku 2023
2/2023
0,00 € ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA ODBOROVÉHO ZVӒZU SLOVES Mesto Levoča
31. Marec 2023
POISTNÁ ZMLUVA
11-14246
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Mesto Levoča
5. Apríl 2023
Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
16655/2023
0,00 € EUROTREND, n.o. - Zariadenie sociálnych služieb Mesto Levoča
5. Apríl 2023
Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
16653/2023
0,00 € SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA Mesto Levoča
5. Apríl 2023
Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
FPP/021/2023
0,00 € Zariadenie pre seniorov Minor, n.o. Mesto Levoča
5. Apríl 2023
Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
16652/2023
0,00 € HUMANITÁR, n.o. Centrum Mesto Levoča
5. Apríl 2023
Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
16654/2023
0,00 € SENIORPARK, n.o. Mesto Levoča
5. Apríl 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
12/2023
0,00 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Mesto Levoča
6. Apríl 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
17782/2023/OM/6
0,00 € JUDr. Karol Kučera, Anna Kučerová, Mgr. Lucia Piňáková, Mgr. Magdaléna Piňáková, MUDr. Zuzana Piňáková, PhD., MPH, Renáta Marko Mesto Levoča
6. Apríl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
16559/2023/OM/2
0,00 € STEFE THS, s. r. o. Mesto Levoča
6. Apríl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
16968/2023/OM/4
0,00 € STEFE THS, s. r. o. Mesto Levoča
11. Apríl 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
1130PP/2023
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Mesto Levoča
17. Apríl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
16749/2023/OM/3
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s., STEFE THS, s. r. o. Mesto Levoča
18. Apríl 2023
Nájomná zmluva - Rekonštrukcia križovatky ciest TII/3225 a 1/18, v meste Levoča
1130PP/2023
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Mesto Levoča
26. Apríl 2023
Zmluva o podmienkach poskytnutia jednorazovej náhrady za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľností v dôsledku vybudovania verejnej elektronickej komunikačnej siete
18691/2023/OM/1
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Mesto Levoča
28. Apríl 2023
Dodatok č. 4. k Nájomnej zmluve
2237/2017/OM/23
0,00 € Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. Mesto Levoča
3. Máj 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
18788/2023/OM/7
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Mesto Levoča
3. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe pre študentov
SK_003/2023
0,00 € Spojená škola internátna Mesto Levoča
10. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku pre zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov
346/OKNP-S/2022
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Mesto Levoča