Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Máj 2023
ZMLUVA 0 BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
20430/2023/OM/9
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mesto Levoča
17. Máj 2023
Zmluva o pripojení
24ZVS0000812943X
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Levoča
17. Máj 2023
Zmluva o pripojení
ZoP VSD 24ZVS0000812944V
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Mesto Levoča
17. Máj 2023
Zmluva o pripojení
24ZVS0000812942Z
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Mesto Levoča
17. Máj 2023
Zmluva o pripojení
24ZVS00008129410
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Mesto Levoča
17. Máj 2023
Zmluva o pripojení
24ZVS00008129390
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Mesto Levoča
17. Máj 2023
Zmluva o pripojení
24ZVS00008129402
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Mesto Levoča
18. Máj 2023
Odstúpenie od darovacej zmluvy
251/04
0,00 € Rímskokatolícka cirkev Mesto Levoča
24. Máj 2023
Dodatok č. 4 - Poistenie majetku, poistenie strojov a elektroniky a poistenie zodpovednosti za škodu právnických a podnikajúcich fyzických osôb
411025100
0,00 € Allianz — Slovenská poisťovňa, a. s. Mesto Levoča
24. Máj 2023
Dohoda o ukončení nájmu bytu
20292/2023/OM/3
0,00 € Silvia Tlustáková Mesto Levoča
24. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/36/054/177
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/36/054/177
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Mesto Levoča
26. Máj 2023
Dohoda o odstránení časti oplotenia
05/2023_OM
0,00 € František Boroviak, Jozefína Boroviaková Mesto Levoča
26. Máj 2023
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy
4216/07/ MM/134
0,00 € Alaedin Sejfulai Mesto Levoča
26. Máj 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - Obnova radnice v Levoči - 1. etapa
020/ZoD/2021/V019-Vk05
0,00 € ViOn, a.s. Mesto Levoča
29. Máj 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - Obnova radnice v Levoči - 1. etapa
020/ZoD/2021/V019-Vk05
0,00 € ViOn, a.s. Mesto Levoča
31. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Dohode o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti č. 22/36/054/455
Dodatok č. 1 k Dohode o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti č. 22/36/054/455
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Mesto Levoča
31. Máj 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti č. 23/36/054/626 - PUPN
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti č. 23/36/054/626 - PUPN
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Mesto Levoča
31. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Revitalizácia amfiteátra v Levoči - projektová dokumentácia
001/ZOD/2023/VO-01
0,00 € regec architekti s.r.o Mesto Levoča
12. Jún 2023
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka a investora na stavbe - ,Rekonštrukcia miestnej komunikácie Predmestie
002_IC_TS
0,00 € TESCO STORES SR, a.s. Mesto Levoča
13. Jún 2023
Nájomná zmluva
21858/2023/OM/135
0,00 € TESCO STORES SR, a. s. Mesto Levoča