Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Máj 2022
Nájomná zmluva č. 19151/2022/OM/63
ZM_179/2022
127,00 € Nemcová Eva Mesto Levoča
13. Máj 2022
Nájomná zmluva č. 19173/2022/OM/66
ZM_210/2022
129,00 € Lacková Renáta Mesto Levoča
22. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
25989/2022
162,00 € Green Wave Recycling s.r.o. Mesto Levoča
16. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
32163/2022/OM/75
180,85 € Mária Čonková Mesto Levoča
29. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
24798/2022/OM/59
182,10 € René Polák Mesto Levoča
30. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
27749/2022/OM/64
182,10 € Viera Dirdová Mesto Levoča
15. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
23803/2022/OM/56
182,85 € Iveta Kokyová Mesto Levoča
22. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
25799/2022/OM/61
182,85 € Viera Dirdová Mesto Levoča
30. September 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
27748/2022/OM/63
182,85 € René Polák Mesto Levoča
23. Apríl 2022
Nájomná zmluva č. 18776/2022/OM/59
ZM_165/2022
188,00 € Kaleja Radoslav Mesto Levoča
23. December 2022
Poistná zmluva č. 11-14153
Poistná zmluva č. 11-14153
191,70 € Union poisťovňa, a.s. Mesto Levoča
13. Máj 2022
Nájomná zmluva č. 19627/2022/OM/68
ZM_215/2022
200,00 € Snopková Zuzana, Bc. Mesto Levoča
12. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 21164/2022
21164/2022
200,00 € Zuzana Vaškebová Mesto Levoča
12. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 23607/2022
23607/2022
200,00 € Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Levoči Mesto Levoča
12. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 23605/2022
23605/2022
200,00 € Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Levoči Mesto Levoča
12. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 23602/2022
23602/2022
200,00 € Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub Levoča Mesto Levoča
17. August 2022
Zmluva o umeleckom výkone
25911/2022/CRaRM
200,00 € Vladimír Tomko - člen hudobného zoskupenia Brass Collegium Mesto Levoča
12. Apríl 2022
Nájomná zmluva č. 17841/2022/OM/45
ZM_140/2022
201,00 € Koch Viliam Mesto Levoča
12. Apríl 2022
Nájomná zmluva č. 17215/2022/OM/17
ZM_143/2022
205,00 € Polláková Jana Mesto Levoča
18. Máj 2022
Nájomná zmluva č. 20867/2022/OM/75
ZM_227/2022
211,00 € Jarabincová Ivana Mesto Levoča