Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
24362/2023
8 500,00 € FK 05 Levoča Mesto Levoča
8. August 2023
Kúpna zmluva
23485/2023/OM/20
3 100,00 € K. I. S., s. r. o. Levoča Mesto Levoča
8. August 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít - Podpora pomáhajúcich profesii 3
2023 KGR POP3 MŠ PKPO 150
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Levoča
8. August 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít - Podpora pomáhajúcich profesii 3
2023_KGR_POP3ZŠ PKPO 388
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Levoča
8. August 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít - Podpora pomáhajúcich profesii 3
2023 KGR _POP3ZŠ_PKPO 387
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Levoča
31. Júl 2023
Dodatok č. 1/2023 k Projektovej zmluve č. 49/2021 na realizáciu projektu v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ spolufinancovaného z FM EHP 2014-2021 a štátneho rozpočtu SR
1303/2023
136 965,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Levoča
27. Júl 2023
Kúpna zmluva
23921/2023/OM/22
8 120,00 € Róbert Rímsky Mesto Levoča
27. Júl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
19316/2023/OM/8
0,00 € Východoslovenska distribučna, a. s., Mesto Levoča
27. Júl 2023
Kúpna zmluva
20374/2023/OM/10
7 480,00 € Ján Surovka Mesto Levoča
25. Júl 2023
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 platný a účinný v roku 2023
3/2023
0,00 € ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA ODBOROVÉHO ZVӒZU SLOVES Mesto Levoča
25. Júl 2023
Zmluva o spolupráci a o zabezpečení umeleckého vystúpenia - TAJOMNÁ ZÁHRADA
24514/2023
1 000,00 € Dorotka z Fidorkova, s.r.o. Mesto Levoča
21. Júl 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-X653-512-003-002
0,00 € Občianske zdruzenie MAS LEV, o.z. Mesto Levoča
20. Júl 2023
Zmluva o spolupráci a o zabezpečení umeleckého vystúpenia - Kristina Lafková
24376/2023
100,00 € Kristina Lafková Mesto Levoča
20. Júl 2023
Zmluva o spolupráci a o zabezpečení umeleckého vystúpenia - Screen Dancing
24229/2023
1 550,00 € BD-production, s. r. o. Mesto Levoča
20. Júl 2023
Zmluva o spolupráci a o zabezpečení umeleckého vystúpenia
24377/2023
100,00 € Kamil Bartko Mesto Levoča
20. Júl 2023
Zmluva o spolupráci a o zabezpečení umeleckého vystúpenia - TAJOMNÁ ZAHRADA
24378/2023
1 500,00 € Divadelný Svet Mesto Levoča
20. Júl 2023
Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v zariadení sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
20825/2023
900,00 € CSS RADOSŤ, n.o. Mesto Levoča
20. Júl 2023
Zmluva o spolupráci a o zabezpečení umeleckého vystúpenia - DJ WALLKY
24228/2023/CRaRM
450,00 € Patrik Vaľko Mesto Levoča
20. Júl 2023
Zmluva o spolupráci a o zabezpečení umeleckého vystúpenia - WEEDHOUSE
24227/2023/CRaRM
650,00 € Daniel Sminčak Mesto Levoča
17. Júl 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o dielo
27109/CR/2011
46 296,48 € TV Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným Mesto Levoča