Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. August 2022
Dodatok č. 1 k ZoD č. objednávateľa 022/ZoD/2021/VO07-Vk01
022/ZoD/2021/VO07-Vk01
0,00 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Mesto Levoča
29. Júl 2022
Zmluva o zabezpečení predaja tovaru na poukážky
24973/2022/ŠSVaZ,ŠÚ
0,00 € Levočský Gastrodom Mesto Levoča
29. Júl 2022
Dohoda o ukončení nájmu bytu
24507/2022/OM/6
0,00 € Milan Javorský, Martina Javorská Mesto Levoča
29. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
24798/2022/OM/59
182,10 € René Polák Mesto Levoča
29. Júl 2022
Nájomná zmluva
23874/2022/OM/88
1 512,00 € Ľuboš Orinčák Mesto Levoča
29. Júl 2022
Nájomná zmluva
24742/2022/0M/91
2 664,00 € Monika Žiarna Mesto Levoča
29. Júl 2022
Nájomná zmluva
24882/2022/OM/92
1 560,00 € René Polák Mesto Levoča
28. Júl 2022
Záložná zmluva
21792/2022/0M/1
0,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Mesto Levoča
27. Júl 2022
Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov
24917/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Levoča
27. Júl 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
24916/2022
1 827,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Levoča
26. Júl 2022
Komisionárska zmluva
24993/2022/CRaRM
0,00 € Maľovaný svet s.r.o. Mesto Levoča
25. Júl 2022
Kúpna zmluva
2829/2022/OM/5
1 235,04 € Jana Suttorová Mesto Levoča
25. Júl 2022
Záložná zmluva
700/97/2020
0,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Levoča
25. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
24454/2022/OM/58
1 164,45 € Monika Žiarna Mesto Levoča
25. Júl 2022
Záložná zmluva
700/98/2020
0,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Levoča
25. Júl 2022
Nájomná zmluva
23864/2022/OM/86
972,00 € Anna Pištová, Viliam Pišta Mesto Levoča
25. Júl 2022
Nájomná zmluva
24253/2022/OM/90
1 980,00 € Sandra Polláková, Jaroslav Pollák Mesto Levoča
25. Júl 2022
Nájomná zmluva
24250/2022/OM/89
1 200,00 € Iveta Kokyová Mesto Levoča
21. Júl 2022
Kúpna zmluva
23937/2022/0M/21
1 675,00 € Miloslav Kudašík Mesto Levoča
21. Júl 2022
Kúpna zmluva
23890/2022/0M/20
2 233,34 € Božena Tóthová, Zuzana Havrilková Mesto Levoča