Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Júl 2022
Komisionárska zmluva
24993/2022/CRaRM
0,00 € Maľovaný svet s.r.o. Mesto Levoča
25. Júl 2022
Kúpna zmluva
2829/2022/OM/5
1 235,04 € Jana Suttorová Mesto Levoča
25. Júl 2022
Záložná zmluva
700/97/2020
0,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Levoča
25. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
24454/2022/OM/58
1 164,45 € Monika Žiarna Mesto Levoča
25. Júl 2022
Záložná zmluva
700/98/2020
0,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Levoča
25. Júl 2022
Nájomná zmluva
23864/2022/OM/86
972,00 € Anna Pištová, Viliam Pišta Mesto Levoča
25. Júl 2022
Nájomná zmluva
24253/2022/OM/90
1 980,00 € Sandra Polláková, Jaroslav Pollák Mesto Levoča
25. Júl 2022
Nájomná zmluva
24250/2022/OM/89
1 200,00 € Iveta Kokyová Mesto Levoča
21. Júl 2022
Kúpna zmluva
23937/2022/0M/21
1 675,00 € Miloslav Kudašík Mesto Levoča
21. Júl 2022
Kúpna zmluva
23890/2022/0M/20
2 233,34 € Božena Tóthová, Zuzana Havrilková Mesto Levoča
18. Júl 2022
Kúpna zmluva
23680/2022/OM/19
90,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča Mesto Levoča
15. Júl 2022
Nájomná zmluva
3872/2022/0M/87
1 620,00 € Andrea Srnková Mesto Levoča
15. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
23831/2022/OM/57
275,80 € Sandra Polláková, Jaroslav Pollák Mesto Levoča
15. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
23803/2022/OM/56
182,85 € Iveta Kokyová Mesto Levoča
15. Júl 2022
Dohoda o ukončení nájmu bytu
23796/2022/OM/5
0,00 € Sandra Polláková, Jaroslav Pollák Mesto Levoča
15. Júl 2022
Dohoda o ukončení nájmu bytu
23795/2022/OM/4
0,00 € Iveta Kokyová Mesto Levoča
12. Júl 2022
Rámcová kúpna zmluva na dodanie/nákup tovaru od predávajúceho v sortimente železiarstvo, farby, laky, vodárenský, elektroinštalačný, spojovací, záhradný, stavebný materiál príp. iný materiál alebo služby podľa ponuky predávajúceho
ZM_260
0,00 € Vladimír Monka Mesto Levoča
12. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 23602/2022
23602/2022
200,00 € Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub Levoča Mesto Levoča
12. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 23605/2022
23605/2022
200,00 € Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Levoči Mesto Levoča
12. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 23607/2022
23607/2022
200,00 € Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Levoči Mesto Levoča