Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 21640/2022
21640/2022
1 250,00 € Rastislav Kubovčík Mesto Levoča
12. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 21649/2022
21649/2022
600,00 € Peter Kašper Mesto Levoča
12. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 21164/2022
21164/2022
200,00 € Zuzana Vaškebová Mesto Levoča
12. Júl 2022
Zmluva 0 poskytnutí dotácie č. 21243/2022
21243/2022
750,00 € Elena Rišová Mesto Levoča
12. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 21241/2022
21241/2022
400,00 € Jaroslav Dunčko Mesto Levoča
12. Júl 2022
Poskytnutie dotácie na obnovu, ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva na podporu realizácie projektu: NKP mestské opevnenie - oprava hradbového múru na juhozápadnej a západnej strane mestského opevnenia SO 01 Úsek I-IV, ÚZPF č. 27419.
MK-9405/2021-180
12 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Mesto Levoča
12. Júl 2022
Poskytnutie dotácie na obnovu, ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva na podporu realizácie projektu: Obnova NKP - mestské opevnenie a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Levoča - architektonicko - historický výskum I. etapa.
MK-9407/2021-180
4 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Mesto Levoča
12. Júl 2022
Poskytnutie dotácie na obnovu, ochranu, a rozvoj kultúrneho dedičstva na podporu realizácie projektu : Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 51 v Levoči, ÚZPF č. 2940/1 - obnova a výmena stolárskych výrobkov uličnej fasády - obnova meštianskeho domu.
MK-9377/2021-180
8 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Mesto Levoča
12. Júl 2022
Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu SR na obnovu, ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva na podporu realizácie projektu : Dom meštiansky na Kláštorskej ulici č. 20 v Levoči, ÚZPF č. 2750/1- projektová dokumentácia
MK-9469/2021-180
9 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Mesto Levoča
12. Júl 2022
Poskytnutie dotácie príjímateľovi zo štátneho rozpočtu SR na obnovu,ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva na podporu realizácie projektu : Radnica s areálom na Námestí Majstra Pavla č. 2 v Levoči.
MK-9525/2021-180
34 000,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Mesto Levoča
8. Júl 2022
Nájomná zmluva
22413/2022/OM/84
0,00 € Jolana Kalejová, Ján Kaleja Mesto Levoča
7. Júl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča
č. 011/ZoD/2020/VO - 18
0,00 € Dinis, s.r.o. Mesto Levoča
6. Júl 2022
Zmluva o vinkulácii práva disponovať s peňažnými prostriedkami na účte
ZM
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Mesto Levoča
30. Jún 2022
Levoča-Levočské Lúky – zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami – koordinátor BOZP a PO
006/ZPS/2022/IČ6
3 600,00 € PP-revizie, s.r.o. Mesto Levoča
30. Jún 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
23102/2022/OM/3
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Mesto Levoča
30. Jún 2022
Zmluva a uzavretí budúcej zmluvy
23519/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Levoča
30. Jún 2022
Poistná zmluva č. 11-13832
Poistná zmluva č. 11-13832
248,40 € Union poisťovňa, a.s. Mesto Levoča
24. Jún 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D2-302021J086-222-13
IROP-D2-302021J086-222-13
0,00 € Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Levoča
24. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu SIovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch
20/2022/2337
3 200,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Levoča
24. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu SIovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch
19/2022/2337
4 100,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Levoča