Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
19037/2023
500,00 € Levoča XC ski team Mesto Levoča
26. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
19041/2023
4 000,00 € Florbalový klub Ouickball, Levoča Mesto Levoča
26. Máj 2023
Dohoda o odstránení časti oplotenia
05/2023_OM
0,00 € František Boroviak, Jozefína Boroviaková Mesto Levoča
26. Máj 2023
Kúpna zmluva
20490/2023/OM/11
2 580,00 € Július Pollák Mesto Levoča
26. Máj 2023
Kúpna zmluva
9770/2023/OM/1
500,00 € MT PLUS TRADE s. r. o. Mesto Levoča
26. Máj 2023
Kúpna zmluva
21256/2023/OM/13
1 150,00 € René Schustrik, Erika Schustriková Mesto Levoča
24. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/36/054/177
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/36/054/177
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Mesto Levoča
24. Máj 2023
Dohoda o ukončení nájmu bytu
20292/2023/OM/3
0,00 € Silvia Tlustáková Mesto Levoča
24. Máj 2023
Nájomná zmluva
20299/2023/OM/34
1 080,00 € Nikola Tlustáková Mesto Levoča
24. Máj 2023
Nájomná zmluva
20379/2023/OM/35
715,08 € Alaedin Sejfulai, Havsa Sejťfulai Mesto Levoča
24. Máj 2023
Kúpna zmluva
19341/2023/OM/6
19 450,00 € František Jeseňák, Monika Jeseňáková Mesto Levoča
24. Máj 2023
Zmluva o spolupráci a o zabezpečení umeleckého vystúpenia - Karmen Pál-Baláž
20701/2023/CRaRM
2 200,00 € KAI Music Agency s. r. o. Mesto Levoča
24. Máj 2023
Dodatok č. 4 - Poistenie majetku, poistenie strojov a elektroniky a poistenie zodpovednosti za škodu právnických a podnikajúcich fyzických osôb
411025100
0,00 € Allianz — Slovenská poisťovňa, a. s. Mesto Levoča
19. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071CMP9
1134/2023
254 623,76 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Levoča
19. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
20855/2023/CRaRM
6 000,00 € Občianske združenie Levočan Mesto Levoča
19. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
20857/2023/CRaRM
4 000,00 € Občianske združenie Levočan Mesto Levoča
18. Máj 2023
Dodatok č. 2 - Levoča – Levočské Lúky – zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami
022/ZoD/2021/VO07-Vk01
638 237,86 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Mesto Levoča
18. Máj 2023
Odstúpenie od darovacej zmluvy
251/04
0,00 € Rímskokatolícka cirkev Mesto Levoča
17. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
20832/2023
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Levoča
17. Máj 2023
Zmluva o pripojení
24ZVS00008129402
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Mesto Levoča