Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2023
Zmluva o pripojení
24ZVS00008129390
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Mesto Levoča
17. Máj 2023
Zmluva o pripojení
24ZVS00008129410
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Mesto Levoča
17. Máj 2023
Zmluva o pripojení
24ZVS0000812942Z
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Mesto Levoča
17. Máj 2023
Zmluva o pripojení
ZoP VSD 24ZVS0000812944V
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Mesto Levoča
17. Máj 2023
Zmluva o pripojení
24ZVS0000812943X
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Levoča
15. Máj 2023
Nájomná zmluva
19796/2023/OM/33
1 020,00 € Ján Holub, Vanesa Holubová Mesto Levoča
15. Máj 2023
ZMLUVA 0 BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
20430/2023/OM/9
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mesto Levoča
10. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku pre zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov
346/OKNP-S/2022
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Mesto Levoča
3. Máj 2023
Nájomná zmluva
18652/2023/OM/31
1 392,00 € Eva Dudušová Mesto Levoča
3. Máj 2023
Nájomná zmluva
18606/2023/OM/30
4 128,00 € Alla Yurkova, Maksym Yurkov Mesto Levoča
3. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe pre študentov
SK_003/2023
0,00 € Spojená škola internátna Mesto Levoča
3. Máj 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
18788/2023/OM/7
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Mesto Levoča
28. Apríl 2023
Dodatok č. 4. k Nájomnej zmluve
2237/2017/OM/23
0,00 € Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. Mesto Levoča
26. Apríl 2023
Zmluva o podmienkach poskytnutia jednorazovej náhrady za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľností v dôsledku vybudovania verejnej elektronickej komunikačnej siete
18691/2023/OM/1
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Mesto Levoča
26. Apríl 2023
Kúpna zmluva - suvenírová bankovka
18959/2023
13 580,00 € Nunofia s. r. o. Mesto Levoča
21. Apríl 2023
Nájomná zmluva
18614/OM/2023/373
174,60 € Poľovnícke združenie Levoča Mesto Levoča
18. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
17910/2023
2 150,00 € Tenis club 92 Levoča Mesto Levoča
18. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
17913/2023
8 500,00 € FK 05 Levoča Mesto Levoča
18. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
17939/2023
2 500,00 € MK Slovenský orol Levoča Mesto Levoča
18. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
17945/2023
4 000,00 € Klub sebaobrany WING TSUNG. ESCRIMA Mesto Levoča