Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Jún 2022
Poistná zmluva č. 11-13832
Poistná zmluva č. 11-13832
248,40 € Union poisťovňa, a.s. Mesto Levoča
24. Jún 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D2-302021J086-222-13
IROP-D2-302021J086-222-13
0,00 € Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Levoča
24. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu SIovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch
20/2022/2337
3 200,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Levoča
24. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu SIovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch
19/2022/2337
4 100,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Levoča
24. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu SIovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch
18/2022/2337
4 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Levoča
17. Jún 2022
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
23063/2022/CRaRM
600,00 € Urban BellTower, občianske združenie Mesto Levoča
17. Jún 2022
Dodanie a montáž 5 ks pozinkovaných kotercov a búdy pre psa z borovicového dreva
008/KZ/2022/VO11-VZ04
4 830,00 € Ing. Jaroslava Ľachová Mesto Levoča
17. Jún 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-X653-001-005 zo dňa 27.07.2021
ZM_245/2022
89 102,91 € Občianske združenie MAS LEV, o.z. Mesto Levoča
16. Jún 2022
Návrh poistnej zmluvy číslo 2110029500
23029/2022/OM
509,05 € PREMIUM Insurance Company Limited Mesto Levoča
14. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 005/ZOD/2022/IČ.5 - Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.47 v Levoči, ÚZPF č. 2936/1 — reštaurátorská dokumentácia
005/ZOD/2022/IČ.5
0,00 € RESTAURO ATELIER s.r.o. Mesto Levoča
13. Jún 2022
Kúpna zmluva
22316/2022/OM/16
0,00 € Róbert Magvaš Mesto Levoča
9. Jún 2022
Zabezpečenie komplexného procesu VO: Regenerácia vnútrobloku sídlisko Západ v Levoči
007/ZoPS/2022/V008Z- V03
3 990,00 € ZIKRA s.r.o. Mesto Levoča
7. Jún 2022
Nájomná zmluva
21698/2022/OM/80
0,00 € Juraj Kašper Mesto Levoča
1. Jún 2022
Poistná zmluva č. 11-13796
Poistná zmluva č. 11-13796
106,92 € Union poisťovňa, a.s. Mesto Levoča
1. Jún 2022
Poistná zmluva č. 11-13797
Poistná zmluva č. 11-13797
215,46 € Union poisťovňa, a.s. Mesto Levoča
1. Jún 2022
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti č. 22/36/054/164
22/36/054/164
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Mesto Levoča
1. Jún 2022
Zmluva o umeleckom výkone KOMPARZ BAND
22049/2022/CRaRM
0,00 € Mgr. art. Marek Kamenický Mesto Levoča
1. Jún 2022
Zmluva o umeleckom výkone CORO TERRA GALANA
22126/2022/CRaRM
0,00 € PRE MESTO o.z. Mesto Levoča
1. Jún 2022
Zmluva o budúcom prevádzkovaní splaškovej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd
13801/2022
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Levoča
27. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 011/ZoD/2020/VO-18 - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča
011/ZoD/2020/VO-18
91 340,47 € Dinis, s.r.o. Mesto Levoča