Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
17945/2023
4 000,00 € Klub sebaobrany WING TSUNG. ESCRIMA Mesto Levoča
18. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
9743/2023
3 750,00 € CYKLO SPIŠ Levoča Mesto Levoča
18. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
ZoPFP/1
563 767,00 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie Mesto Levoča
18. Apríl 2023
Nájomná zmluva
18595/2023/OM/29
1 320,00 € Ladislav Kočko, Eva Kočková Mesto Levoča
18. Apríl 2023
Nájomná zmluva - Rekonštrukcia križovatky ciest TII/3225 a 1/18, v meste Levoča
1130PP/2023
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Mesto Levoča
18. Apríl 2023
Nájomná zmluva
18594/2023/OM/28
700,44 € Marek Bučko Mesto Levoča
18. Apríl 2023
Nájomná zmluva
17875/2023/OM/27
1 488,00 € Anna Kokyová, Dušan Koky Mesto Levoča
17. Apríl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
16749/2023/OM/3
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s., STEFE THS, s. r. o. Mesto Levoča
13. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
002_FO_2023
2 000,00 € Ing. Ján ŠTELBACKÝ Mesto Levoča
12. Apríl 2023
Revitalizácia amfiteátra v Levoči - projektová dokumentácia
001/ZoD/2023/VO-01
64 500,00 € regec architekti s.r.o. Mesto Levoča
11. Apríl 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
1130PP/2023
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Mesto Levoča
6. Apríl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
16968/2023/OM/4
0,00 € STEFE THS, s. r. o. Mesto Levoča
6. Apríl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
16559/2023/OM/2
0,00 € STEFE THS, s. r. o. Mesto Levoča
6. Apríl 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
17782/2023/OM/6
0,00 € JUDr. Karol Kučera, Anna Kučerová, Mgr. Lucia Piňáková, Mgr. Magdaléna Piňáková, MUDr. Zuzana Piňáková, PhD., MPH, Renáta Marko Mesto Levoča
5. Apríl 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
12/2023
0,00 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Mesto Levoča
5. Apríl 2023
Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
16654/2023
0,00 € SENIORPARK, n.o. Mesto Levoča
5. Apríl 2023
Nájomná zmluva
17871/2023/OM/26
1 320,00 € Marián Pollák Mesto Levoča
5. Apríl 2023
Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
16652/2023
0,00 € HUMANITÁR, n.o. Centrum Mesto Levoča
5. Apríl 2023
Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
FPP/021/2023
0,00 € Zariadenie pre seniorov Minor, n.o. Mesto Levoča
5. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
17211/2023/OM/6
351,85 € Tibor Kočko, Soňa Kočková, Mesto Levoča