Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
23709_2022
1 500,00 € TJ Štart Levoča Mesto Levoča
15. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
23707_2022
2 000,00 € Klub sebaobrany WING TSUNG, ESCRIMA Mesto Levoča
15. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
23653_2022
2 000,00 € CYKLO SPIŠ Levoča Mesto Levoča
15. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
23651_2022
500,00 € CYKLO SPIŠ Levoča Mesto Levoča
15. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
23644/2022
500,00 € KŠK Levoča poď makať Mesto Levoča
15. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
23643/2022
250,00 € Hádzanársky klub Slovan Levoča Mesto Levoča
15. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
23638/2022
250,00 € FK 05 Levoča Mesto Levoča
12. August 2022
Poistná zmluva skupinového poistenia poškodenia bicykla
9059804839
0,00 € Generali Poisťovňa Mesto Levoča
12. August 2022
Poistná zmluva skupinového poistenia športových potrieb
9059804838
0,00 € Generali Poisťovňa Mesto Levoča
12. August 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
O11/ZoPS/2022/VO-13
9 600,00 € SEKOP Žilina, s.r.o. Mesto Levoča
12. August 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
23910/2022/0M/5
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s., Mesto Levoča
12. August 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
23889/2022/0M/4
0,00 € STEFE THS, s. r. o. Mesto Levoča
12. August 2022
Zmluva o dielo
1838/25771/2022
9 393,74 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Mesto Levoča
12. August 2022
Zmluva o spolupráci a o zabezpečení umeleckého vystúpenia
25756/2022/CRaRM
4 000,00 € Ľudová hudba Kandráčovci Mesto Levoča
12. August 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a PO
00678/25765/2022
900,00 € PP- revízie, s.r.o. Mesto Levoča
12. August 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a PO
235/25757/2022
3 000,00 € PP- revízie, s.r.o. Mesto Levoča
11. August 2022
Zabezpečenie komplexného procesu VO: Rekonštrukcia chodníkov v meste Levoča
010/ZoPS/2022/VO15-VZ05
2 990,00 € FREBRYS s.r.o. Mesto Levoča
9. August 2022
Kúpna zmluva
22257/2022/OM/15
510,00 € Prof. Ing. Vladimír Vodzinský, Csc., Ing, Magdaléna Vodzinská Mesto Levoča
2. August 2022
Dodatok č. 1 k ZoD č. objednávateľa 022/ZoD/2021/VO07-Vk01
022/ZoD/2021/VO07-Vk01
0,00 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Mesto Levoča
29. Júl 2022
Zmluva o zabezpečení predaja tovaru na poukážky
24973/2022/ŠSVaZ,ŠÚ
0,00 € Levočský Gastrodom Mesto Levoča