Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2023
Nájomná zmluva
17228/2023/OM/24
2 304,00 € Tibor Kočko, Soňa Kočková Mesto Levoča
5. Apríl 2023
Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
16653/2023
0,00 € SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA Mesto Levoča
5. Apríl 2023
Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
16655/2023
0,00 € EUROTREND, n.o. - Zariadenie sociálnych služieb Mesto Levoča
31. Marec 2023
POISTNÁ ZMLUVA
11-14246
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Mesto Levoča
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
17506/2023/CRaRM
600,00 € Modrý Peter, občianske združenie Mesto Levoča
30. Marec 2023
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 platný a účinný v roku 2023
2/2023
0,00 € ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA ODBOROVÉHO ZVӒZU SLOVES Mesto Levoča
30. Marec 2023
Kúpna zmluva
16894/2023/OM/2
240,00 € Jozef Hric, Antónia Hricová Mesto Levoča
30. Marec 2023
Nájomná zmluva
17702/2023/OM/372
412,00 € Ing. arch. Lukáš Sečka, PhD. Mesto Levoča
30. Marec 2023
Nájomná zmluva
17193/2023/OM/23
2 256,00 € Radoslav Kaleja, Mária Kalejová Mesto Levoča
30. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
16898/2023
0,00 € MK Slovenský orol Mesto Levoča
28. Marec 2023
Komisionárska zmluva
17511/2023/CRARM
0,00 € Emil Tokár Mesto Levoča
28. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
17507/2023/CRARM
3 700,00 € Občianske združenie Levočan Mesto Levoča
28. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
17504/2023/CRARM
4 000,00 € Slovenské národné múzeum — Spišské múzeum v Levoči Mesto Levoča
28. Marec 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
17195/2023/OM/5
0,00 € STEFE ECB, s. r. o. Mesto Levoča
24. Marec 2023
Nájomná zmluva
17243/2023/OM/25
1 076,40 € Augustín Modrocký Mesto Levoča
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
9752/2023
0,00 € FK 05 Levoča Mesto Levoča
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
16895/2023
0,00 € Florbalový klub Ouickball, Levoča Mesto Levoča
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
12153/2023
0,00 € FK 05 Levoča Mesto Levoča
24. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-D1-302041BDP7-431-65
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Levoča
23. Marec 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia č. 23/36/054/177 - opatrenie č. 2
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivácie a zaškolenia č. 23/36/054/177
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Mesto Levoča