Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2023
Kúpna zmluva
19341/2023/OM/6
19 450,00 € František Jeseňák, Monika Jeseňáková Mesto Levoča
24. Máj 2023
Zmluva o spolupráci a o zabezpečení umeleckého vystúpenia - Karmen Pál-Baláž
20701/2023/CRaRM
2 200,00 € KAI Music Agency s. r. o. Mesto Levoča
24. Máj 2023
Dodatok č. 4 - Poistenie majetku, poistenie strojov a elektroniky a poistenie zodpovednosti za škodu právnických a podnikajúcich fyzických osôb
411025100
0,00 € Allianz — Slovenská poisťovňa, a. s. Mesto Levoča
19. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071CMP9
1134/2023
254 623,76 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Levoča
19. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
20855/2023/CRaRM
6 000,00 € Občianske združenie Levočan Mesto Levoča
19. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
20857/2023/CRaRM
4 000,00 € Občianske združenie Levočan Mesto Levoča
18. Máj 2023
Dodatok č. 2 - Levoča – Levočské Lúky – zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami
022/ZoD/2021/VO07-Vk01
638 237,86 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Mesto Levoča
18. Máj 2023
Odstúpenie od darovacej zmluvy
251/04
0,00 € Rímskokatolícka cirkev Mesto Levoča
17. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
20832/2023
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Levoča
17. Máj 2023
Zmluva o pripojení
24ZVS00008129402
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Mesto Levoča
17. Máj 2023
Zmluva o pripojení
24ZVS00008129390
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Mesto Levoča
17. Máj 2023
Zmluva o pripojení
24ZVS00008129410
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Mesto Levoča
17. Máj 2023
Zmluva o pripojení
24ZVS0000812942Z
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Mesto Levoča
17. Máj 2023
Zmluva o pripojení
ZoP VSD 24ZVS0000812944V
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Mesto Levoča
17. Máj 2023
Zmluva o pripojení
24ZVS0000812943X
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Levoča
15. Máj 2023
Nájomná zmluva
19796/2023/OM/33
1 020,00 € Ján Holub, Vanesa Holubová Mesto Levoča
15. Máj 2023
ZMLUVA 0 BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
20430/2023/OM/9
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mesto Levoča
10. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku pre zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov
346/OKNP-S/2022
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Mesto Levoča
3. Máj 2023
Nájomná zmluva
18652/2023/OM/31
1 392,00 € Eva Dudušová Mesto Levoča
3. Máj 2023
Nájomná zmluva
18606/2023/OM/30
4 128,00 € Alla Yurkova, Maksym Yurkov Mesto Levoča