Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
1130PP/2023
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Mesto Levoča
6. Apríl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
16968/2023/OM/4
0,00 € STEFE THS, s. r. o. Mesto Levoča
6. Apríl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
16559/2023/OM/2
0,00 € STEFE THS, s. r. o. Mesto Levoča
6. Apríl 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
17782/2023/OM/6
0,00 € JUDr. Karol Kučera, Anna Kučerová, Mgr. Lucia Piňáková, Mgr. Magdaléna Piňáková, MUDr. Zuzana Piňáková, PhD., MPH, Renáta Marko Mesto Levoča
5. Apríl 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
12/2023
0,00 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Mesto Levoča
5. Apríl 2023
Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
16654/2023
0,00 € SENIORPARK, n.o. Mesto Levoča
5. Apríl 2023
Nájomná zmluva
17871/2023/OM/26
1 320,00 € Marián Pollák Mesto Levoča
5. Apríl 2023
Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
16652/2023
0,00 € HUMANITÁR, n.o. Centrum Mesto Levoča
5. Apríl 2023
Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
FPP/021/2023
0,00 € Zariadenie pre seniorov Minor, n.o. Mesto Levoča
5. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
17211/2023/OM/6
351,85 € Tibor Kočko, Soňa Kočková, Mesto Levoča
5. Apríl 2023
Nájomná zmluva
17228/2023/OM/24
2 304,00 € Tibor Kočko, Soňa Kočková Mesto Levoča
5. Apríl 2023
Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
16653/2023
0,00 € SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA Mesto Levoča
5. Apríl 2023
Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
16655/2023
0,00 € EUROTREND, n.o. - Zariadenie sociálnych služieb Mesto Levoča
31. Marec 2023
POISTNÁ ZMLUVA
11-14246
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Mesto Levoča
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
17506/2023/CRaRM
600,00 € Modrý Peter, občianske združenie Mesto Levoča
30. Marec 2023
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 platný a účinný v roku 2023
2/2023
0,00 € ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA ODBOROVÉHO ZVӒZU SLOVES Mesto Levoča
30. Marec 2023
Kúpna zmluva
16894/2023/OM/2
240,00 € Jozef Hric, Antónia Hricová Mesto Levoča
30. Marec 2023
Nájomná zmluva
17702/2023/OM/372
412,00 € Ing. arch. Lukáš Sečka, PhD. Mesto Levoča
30. Marec 2023
Nájomná zmluva
17193/2023/OM/23
2 256,00 € Radoslav Kaleja, Mária Kalejová Mesto Levoča
30. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
16898/2023
0,00 € MK Slovenský orol Mesto Levoča