Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2023
Dohoda o ukončení nájmu bytu
16897/2023/OM/1
0,00 € Katarína Bangová Mesto Levoča
23. Marec 2023
Nájomná zmluva
15466/2023/OM/19
1 776,00 € Žaneta Čonková, Eduard Čonka Mesto Levoča
21. Marec 2023
Darovacia zmluva - tabletový počítač Samsung Galaxy Tab
21/2023
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Mesto Levoča
20. Marec 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe pre uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu „Prax pre mladých"
23/36/054/78
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Mesto Levoča
20. Marec 2023
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
23/36/060/71
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Mesto Levoča
20. Marec 2023
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
23/36/060/78
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Mesto Levoča
20. Marec 2023
Dohoda poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
23/36/060/79
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Mesto Levoča
16. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a PO
16808/2023
1 800,00 € PP-revízie Mesto Levoča
16. Marec 2023
DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. D01_SEP-IMRK3-2022-004308
D01_SEP-IMRK3-2022-004308
135 839,52 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) Mesto Levoča
16. Marec 2023
Nájomná zmluva
16767/2023/OM/20
1 476,00 € Mária Rácová, Ján Rác Mesto Levoča
16. Marec 2023
Nájomná zmluva
3405/2023/OM/14
1 260,00 € Ján Pavlov, Renáta Pavlovová Mesto Levoča
16. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme
LE CEN C/2015
0,00 € SWAN, a. s. Mesto Levoča
14. Marec 2023
Nájomná zmluva
13355/2023/OM/17
4 260,00 € Vasyl Babenko, Vitalina Yarosh Mesto Levoča
14. Marec 2023
Nájomná zmluva
13437/2023/OM/18
3 240,00 € Nadiya Yarosh Mesto Levoča
14. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
3598/2023/OM/5
1 149,15 € Jozef Ďurica, Bc. Marcela Ďuricová Mesto Levoča
14. Marec 2023
Nájomná zmluva
3601/2023/OM/16
2 640,00 € Jozef Ďurica, Bc. Marcela Ďuricová Mesto Levoča
8. Marec 2023
DODATOK č. 6 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
KŽP-PO4-SC431-2015-6/184
0,00 € Mesto Levoča Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8. Marec 2023
Nájomná zmluva
1755/2023/OM/10
1 368,00 € Oľga Dudušová Mesto Levoča
6. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pre prevádzku a údržbu webového sídla Mesta Levoča
9814_INF
285,00 € MVI Technology, s.r.o. Mesto Levoča
3. Marec 2023
Nájomná zmluva
1765/2023/OM/11
2 388,00 € Róbert Jeseňák Mesto Levoča