Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve
314011ARL2
0,00 € Obec Spišský Hrhov Mesto Levoča
27. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
29795/2022/OM/6
0,00 € Ing. Kamil Henčel, Ing. Helena Henčelová Mesto Levoča
27. Február 2023
Nájomná zmluva
2687/2023/OM/13
3 300,00 € Roman Kaleja, Mária Kalejová Mesto Levoča
22. Február 2023
Kúpna zmluva
24069/2022/OM/23
93 360,00 € Július Hudáček Mesto Levoča
21. Február 2023
Nájomná zmluva
3439/2023/OM/15
1 329,60 € Ing. Marcela Hricová Mesto Levoča
21. Február 2023
Nájomná zmluva
2667/2023/OM/12
2 640,00 € Ján Lizák, Katarína Lizáková Mesto Levoča
21. Február 2023
Nájomná zmluva
1396/2023/OM/8
2 448,00 € Augustín Repáň, Darina Repáňová Mesto Levoča
21. Február 2023
Nájomná zmluva
1356/2023/OM/6
1 440,00 € Darina Polláková, Jaroslav Pollák Mesto Levoča
17. Február 2023
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J089-222-13 zo dňa 07.08.2018
355/2023
72 486,66 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Mesto Levoča
16. Február 2023
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve - k.ú. Levoča, predĺženie doby nájmu pre stavbu "Rekonštrukcia komunikácie s odvodnením na Levočskej Doline", do majetkovoprávneho vysporiadania
69/2023-KE
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mesto Levoča
16. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1265/2023
5 000,00 € Záujmové združenie právnických osôb Levočské vrchy - Krúžok Mesto Levoča
16. Február 2023
Nájomná zmluva
1392/2023/OM/7
1 008,00 € Marek Pollák, Monika Polláková Mesto Levoča
1. Február 2023
Nájomná zmluva
488/2023/OM/3
2 004,00 € Mária Gromovská Mesto Levoča
1. Február 2023
Darovacia zmluva
2014/2023/OM/27
0,00 € Branislav Štefánik Mesto Levoča
1. Február 2023
Nájomná zmluva
1200/2023/OM/5
2 664,00 € Helena Stanková Mesto Levoča
1. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
1197/2023/OM/3
1 149,15 € Helena Stanková Mesto Levoča
1. Február 2023
Nájomná zmluva
1196/2023/OM/4
1 200,00 € Oľga Dudušová, Mesto Levoča
1. Február 2023
ZMLUVA o poskytnutí dotácie na projekt
4365/2022
293 658,19 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Levoča
24. Január 2023
Zmluva o prevádzkovaní a užívaní elektroenergetických zariadení
0011/VSD/2021
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Levoča
24. Január 2023
Dodatok č. 3 - Poistenie majetku, poistenie strojov a elektroniky a poistenie zodpovednosti za škodu právnických a podnikajúcich fyzických osôb
411025100
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Mesto Levoča