Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
Nájomná zmluva
19375/2024/OM/24
1 404,00 € Marián Pollák Mesto Levoča
19. Apríl 2024
Nájomná zmluva
19347/2024/OM/23
1 260,00 € Eva Kočková Mesto Levoča
12. Apríl 2024
Rámcová zmluva o obstaraní diela
003/RZOD/2024/IČ3
0,00 € Nádácia Lidl Slovenská republika Mesto Levoča
12. Apríl 2024
Zmluva o výkone autorského dozoru
19896/2024
27,60 € Ing. arch. Milan Dzurilla Mesto Levoča
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a PO
19553/2024
300,00 € PP-revízie Mesto Levoča
10. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci a o zabezpečení umeleckého vystúpenia - účinkovanie Komorného speváckeho zboru CHORUS MINOR v doprovode sláčikového orchestra Základnej umeleckej školy v Levoči
19817/2024/CRaRM
4 000,00 € Občianske združenie Levočan Mesto Levoča
10. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003971, názov projektu: Levoča-Levočské Lúky - zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s MRK, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y408
312/2024
566 704,27 € Úrad vlády SR Mesto Levoča
8. Apríl 2024
DODATOK č. 1 Zmluve o dielo
003/ZoD/2024/VO19-Vk03-2023
0,00 € ViOn, a.s. Mesto Levoča
8. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve
002/MZ/2024/VO-04
0,00 € Netoja, s.r.o. Mesto Levoča
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
19138/2024
1 000,00 € KŠK Levoča poď makať Mesto Levoča
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
19129/2024
1 500,00 € CKLEV Levoča Mesto Levoča
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
19141/2024
1 000,00 € KŠK Levoča pod’ makat’ Mesto Levoča
5. Apríl 2024
Levoča, Budova administratívna solitér na Námestí Štefana Kluberta č. 6 v Levoči, ÚZ/F č. 4485/1 – zameranie skutkového stavu kultúrnej pamiatky
004/ZoD/2024/-VO02
29 760,00 € UMBRA solutions s.r.o. Mesto Levoča
4. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky 2024
OOaVP/19489/02009/2024/ILIS
80,00 € Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. Mesto Levoča
4. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky 2024
OOaVP/19488/02009/2024/ILIS
80,00 € Materská škola Levoča Mesto Levoča
4. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky 2024
OOaVP/19487/02009/2024/ILIS
80,00 € Základná umelecká škola Mesto Levoča
4. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky 2024
OOaVP/19486/02009/2024/ILIS
80,00 € Základná škola Mesto Levoča
4. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky 2024
OOaVP/19485/02009/2024/ILIS
320,00 € Základná škola Mesto Levoča
4. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky 2024
OOaVP/19484/02009/2024/ILIS
80,00 € Základná škola Mesto Levoča
4. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky 2024
OOaVP/19483/02009/2024/ILIS
80,00 € Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla Mesto Levoča