Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo číslo č. objednávateľa 013/ZoD/2022/VO16/VK03
013/ZoD/2022/VO16/VK 03
353 862,04 € EUROVIA SK, a.s. Mesto Levoča
7. December 2022
Nájomná zmluva
31587/2022/OM/121
2 220,00 € Jozef Pollák, Melánia Polláková Mesto Levoča
7. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
31486/2022/OM/73
1 216,40 € Lenka Bučák, samuel Bučák Mesto Levoča
7. December 2022
Nájomná zmluva
29450/2022/OM/115
1 944,00 € Diana Zágorová Mesto Levoča
7. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
29449/2022/OM/68
646,15 € Diana Zágorová Mesto Levoča
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
31485/2022/OM/72
276,35 € Jozef Pollák, Melánia Polláková Mesto Levoča
5. December 2022
Dohoda o ukončení nájmu bytu
31422/2022/OM/15
0,00 € Jozef Pollák, Melánia Polláková Mesto Levoča
5. December 2022
Dohoda o ukončení nájmu bytu
31331/2022/OM/14
0,00 € Rastislav Kubovčík Mesto Levoča
2. December 2022
Dohoda o zániku Zmluvy o vykonaní veterinárnych činnosti zo dňa 07.02.2018
Sc25822120213440
0,00 € MVDr. Martin Hubáček AssisiVet veterinárna ambulancia Mesto Levoča
2. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti VO č. OaVP/31452/01553/2022/L
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti VO č. OaVP/31452/01553/2022/L
5 100,00 € Scholaris, s.r.o. Mesto Levoča
1. December 2022
Poistná zmluva č. 11-14128
Poistná zmluva č. 11-14128
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Mesto Levoča
1. December 2022
Poistná zmluva č. 11-14127
Poistná zmluva č. 11-14127
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Mesto Levoča
1. December 2022
Dohoda č. 22/36/012/9
Dohoda č. 22/36/012/9
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Mesto Levoča
30. November 2022
Zámenná zmluva
28894/2022/OM/28
0,00 € Ing. Kamil Henčel, Ing. Helena Henčelová Mesto Levoča
28. November 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
4099/2022
400 993,48 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Levoča
28. November 2022
Dohoda č. 22/36/010/25
22/36/010/25
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Mesto Levoča
28. November 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
28161/2022
500,00 € TJ Štart Levoča Mesto Levoča
28. November 2022
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti č. 22/36/054/455
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti č. 22/36/054/455
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Mesto Levoča
25. November 2022
Darovacia zmluva
30766/2022/OM/26
1 000,00 € Palo Macho Mesto Levoča
25. November 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
30539/2022
1 000,00 € Ogi Landep, OZ Mesto Levoča