Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - Zabezpečenie tlačiarenských služieb – Informačný magazín mesta Levoča – LIMKA
014/ZoPS/2023/VO-17
33 000,00 € ProfiPrint, s. r. o Mesto Levoča
15. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
3276/SMM/11/1
590,65 € Občianske združenie MAS LEV o. z. Mesto Levoča
15. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
31030/2023
500,00 € ŠK Nomiland Mesto Levoča
15. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
30974/2023
200,00 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Spišská Nová Ves Mesto Levoča
15. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
30957/2023
500,00 € TJ Štart Levoča Mesto Levoča
15. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
30954/2023
500,00 € CYKLO SPIS Levoča Mesto Levoča
15. December 2023
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
31961/2021/OM/368
0,00 € Richard Holub Mesto Levoča
15. December 2023
Nájomná zmluva
31755/2023/OM/382
290,00 € Dávid Kočko Mesto Levoča
15. December 2023
Nájomná zmluva
31473/2023/OM/381
432,00 € Richard Holub - VEČIERKA - RIO Mesto Levoča
15. December 2023
Nájomná zmluva
31289/2023/OM/79
1 151,64 € Jozef Záthurecký Mesto Levoča
15. December 2023
Nájomná zmluva
30758/2023/OM/77
2 436,00 € Erika Perhačová Mesto Levoča
15. December 2023
Nájomná zmluva
30749/2023/OM/75
1 476,00 € František Olexa Mesto Levoča
13. December 2023
Dohodu o ukončení Zmluvy o dielo - Oprava povrchu asfaltových spevnených plôch na Námestí Majstra Pavla a ul. Gymnaziálny priechod
011/ZoD/2023/VO-13
0,00 € STRABAG s. r. o. Mesto Levoča
13. December 2023
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve
2237/2017/OM/23
0,00 € Lesy mesta Levoča spol. s r. o. Mesto Levoča
12. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Reštaurátorské práce — Radnica v Levoči - 2. etapa, ÚZPF č. 2891/1
006/ZoD/2023/VO-10
48 395,87 € RESTAURO ATELIER s.r.o. Mesto Levoča
12. December 2023
Zmluva o dielo - ,,Rekonštrukcia a zmena dispozície objektu Materskej školy Levoča, elokované pracovisko Levočské Luky - projektová dokumentácia
012/ZoD/2023/VO-15
34 620,00 € TECHNOL-PRO s. r. o. Mesto Levoča
12. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu
P1038/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Levoča
12. December 2023
Poistná zmluva
411025100
0,00 € Allianz - Slovenska poisťovňa, a. s. Mesto Levoča
8. December 2023
Nájomná zmluva
31468/2023/OM/380
861,00 € ARPROG, akciová spoločnost’ Poprad Mesto Levoča
8. December 2023
Kúpna zmluva
31475/2023/OM/24
2 405,43 € Národná dialničná spoločnosť, a.s. Mesto Levoča